Miejsce pracy: Łódź

FORMULARZ KLAUZULI INFORMACYJNEJ I ZGÓD KANDYDATA DO PRACY

Imię:……………………………

Nazwisko:…………………………

Potwierdzam, że zostały mi przekazane następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

Administrator danych i jego dane kontaktowe:

Administratorem danych osobowych jest VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza, nr 82/84, (90-318) Łódź, z którą można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej, e-mailem na adres: [email protected] Współadministratorem danych osobowych jest: VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP z siedzibą w Holandii, VEGHEL ul. VANDERLANDELAAN, nr 2, kod 5466RB, poczta VEGHEL, z którą można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej, (łącznie dalej zwani „Współadministratorami”).

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Współadministratorzy będą przetwarzać dane w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji - podstawą przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1c RODO) oraz zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnych celach (art. 6 ust. 1a RODO).

Odbiorcy danych:

Współadministartorzy nie ujawnią danych innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 0,5 roku od ich udostępnienia, chyba że wcześniej wycofa Pani/Pan zgodę na ich dłuższe przetwarzanie.

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do podanych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Współadministratorów Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, w tym profilowania.

Prawo do cofnięcia zgody:

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, e-mailem na adres: [email protected]

Wymogi podania danych: Podanie danych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenie . jest obligatoryjne – bez podania tych danych nie jest możliwe zatrudnienie w VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce.

Podanie pozostałych danych w oparciu o zgodę jest dobrowolne, a brak zgody na ich podanie nie może być podstawą do niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie powoduje wobec niej żadnych ujemnych konsekwencji, zwłaszcza stanowiących przyczynę uzasadniającą odmowę zatrudnienia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Dotyczące Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu, w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO, polegającemu na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka) odnośnie Pani/Pana zatrudnienia. Oznacza to, że wniosek o Pani/Pana zatrudnienie nie może zostać automatycznie odrzucony.

TAK ࡫ 

 NIE࡫

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce moich danych osobowych zebranych w procesie ubiegania się o zatrudnienie w ww. Oddziale na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych, w okresie 0,5 roku od ich udostępnienia.

Zgadzam się ࡫ Nie wyrażam zgody ࡫

…………………………….. …………………………………………………………………
/miejscowość/ /data/ /czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie/

VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE

Technik Elektryk Serwisu

VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCEO firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ważna jeszcze 13 dni
  6 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
top
top

Międzynarodowa firma Vanderlande Industries B.V zatrudni osobę na stanowisko:

TECHNIK ELEKTRYK SERWISU
Region: łódzkie
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • Zapewnianie stałego wsparcia technicznego w jednym z najnowocześniejszych, zautomatyzowanych centrów logistycznych w Europie
 • Utrzymanie ciągłości pracy systemu podczas operacji
 • Dokonywanie przeglądów prewencyjnych, napraw maszyn,usuwanie bieżących awari po procesie sortowania
 • Analiza przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu ich eliminacji
 • Praca w systemie zmianowym (dziennym/nocnym) z ustalonym harmonogramem
 • Ewidencjonowanie pobranych z magazynu technicznego części zamiennych

Wymagania:

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie min. zawodowe o profilu elektromechanik/mechanik/elektryk
 • Min. 1 rok doświadczenie w zawodzie jako elektromechanik/mechanik/elektryk
 • Umiejetność czytania rysunku technicznego i schematów elektrycznych
 • Wykrywanie i usuwanie usterek oraz awarii elektrycznych/mechanicznych maszyn
 • Czynnego prawa jazdy kat. B
 • Umiejętności obsługi komputera
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Uprawnienia SEP gr I kat E
 • Uprawnienia spawalnicze (mile widziane)
 • Uprawnienia na wózki widłowe (mile widziane)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego w środowisku multikulturowym, w nowoczesnej firmie będącej liderem w swej branży
 • Premie roczne
 • Prywatna opieka medyczna (szeroki pakiet rodzinny)
 • Szkolenia zewnętrzne
 • Sport benefit
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Przyjazna atmosfera pracy

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji w temacie wpisując nazwę stanowiska.

aplikuj

Międzynarodowa firma Vanderlande Industries B.V zatrudni osobę na stanowisko:

TECHNIK ELEKTRYK SERWISUNumer ref.: Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • Zapewnianie stałego wsparcia technicznego w jednym z najnowocześniejszych, zautomatyzowanych centrów logistycznych w Europie
 • Utrzymanie ciągłości pracy systemu podczas operacji
 • Dokonywanie przeglądów prewencyjnych, napraw maszyn,usuwanie bieżących awari po procesie sortowania
 • Analiza przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu ich eliminacji
 • Praca w systemie zmianowym (dziennym/nocnym) z ustalonym harmonogramem
 • Ewidencjonowanie pobranych z magazynu technicznego części zamiennych

Wymagania:

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie min. zawodowe o profilu elektromechanik/mechanik/elektryk
 • Min. 1 rok doświadczenie w zawodzie jako elektromechanik/mechanik/elektryk
 • Umiejetność czytania rysunku technicznego i schematów elektrycznych
 • Wykrywanie i usuwanie usterek oraz awarii elektrycznych/mechanicznych maszyn
 • Czynnego prawa jazdy kat. B
 • Umiejętności obsługi komputera
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Uprawnienia SEP gr I kat E
 • Uprawnienia spawalnicze (mile widziane)
 • Uprawnienia na wózki widłowe (mile widziane)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego w środowisku multikulturowym, w nowoczesnej firmie będącej liderem w swej branży
 • Premie roczne
 • Prywatna opieka medyczna (szeroki pakiet rodzinny)
 • Szkolenia zewnętrzne
 • Sport benefit
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Przyjazna atmosfera pracy

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji w temacie wpisując nazwę stanowiska.

Ogłoszenie archiwalne