Technik - Elektryk

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejO firmie

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wiejska 10

Warszawa

poszukuje kandydata na stanowisko:

TECHNIK - ELEKTRYK

Zakres obowiązków: 

 • odpowiedzialność za stan techniczny i prawidłowe działanie instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Kancelarii Prezydenta RP;
 • przeprowadzanie bieżącej kontroli i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach i na zewnątrz budynków w ramach obowiązujących przepisów energetycznych;
 • wykonywanie napraw i adaptacji oświetlenia, urządzeń elektrycznych, wymiany zużytych elementów świetlnych i grzejnych, wykonywanie nowych niewielkich instalacji elektrycznych zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego;
 • współpraca z innymi rzemieślnikami i konserwatorami w zakresie dotyczącym obiektów KPRP;
 • utrzymanie w należytym stanie urządzeń warsztatowych, swojego miejsca pracy oraz urządzeń socjalnych i sanitarnych;
 • terminowe i sumienne wykonywanie prac zleconych przez przełożonych w zakresie robót elektrycznych oraz innych w uzasadnionych przypadkach;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenie pobieranych materiałów, właściwe ich zastosowanie (zgodnie z przepisami w tym zakresie);
 • pełnienie dyżurów telefonicznych w dni wolne od pracy ( zgodnie z harmonogramem);
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • odpowiedzialność za powierzone mienie.

Wymagania: 

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe;
 • świadectwo kwalifikacji SEP grupy G1 do 1kV co najmniej kategorii E (pożądane kategorii D);
 • minimum 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku;
 • dobra organizacja pracy, samodzielność. 

Dodatkowe umiejętności: 

 • umiejętność współpracy w zespole;
 • dyspozycyjność i zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV z uwzględnieniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie zgłoszenia za pomocą przycisku APLIKUJ lub przesyłanie zgłoszenia pocztą, na adres:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Zespół Kadr i Szkoleń

Na kopercie należy umieścić dopisek:
„Rekrutacja – Technik elektryk” 

Jednocześnie informujemy, że Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy