Ta oferta pracy jest nieaktualna od 250 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik Informatyk

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 12.02.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
  poszukuje kandydata na stanowisko:

  TECHNIKA INFORMATYKA
  w Sekcji Logistyki i Zapewniania Jakości
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  Wymiar zatrudnienia: 1 etat

   Wynagrodzenie zasadnicze: 2.800 – 3.700 zł*
  (w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)
  Miejsce pracy: Kraków
  Nr referencyjny: 2/2018/LZJ

  Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

  • świadczenie bezpośredniego oraz zdalnego wsparcia technicznego użytkownikom w zakresie oprogramowania systemowego, użytkowego oraz sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  • instalacja, konfiguracja oraz inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych i mobilnych,
  • przeprowadzanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz kontakt ze specjalistycznym serwisem w szczególnych przypadkach,
  • szkolenie użytkowników z obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • opieka nad konferencjami, zestawianie i testowanie sprzętu,
  • współadministrowanie lokalną siecią komputerową, przeprowadzanie napraw, rozbudowa i konserwacja sieci,
  • współadministrowanie serwerami i usługami sieciowymi (Active Directory, DNS, DHCP i MAIL).

  Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne (preferowane informatyczne),
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • doświadczenie w przeprowadzaniu diagnostyki, napraw i przeglądów sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
  • doświadczenie w administracji i konfiguracji systemów Microsoft Windows 7/10,
  • doświadczenie w instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych,
  • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i administrowaniem sieciami,
  • podstawowa znajomość administracji systemami Microsoft Windows Server 2012 R2 oraz GNU\Linux Debian,
  • umiejętność prowadzenia dokumentacji technicznej,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie opisów, instrukcji i specyfikacji technicznych,
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji i organizowania własnej pracy, wysoki poziom kultury osobistej
  • mile widziane: znajomość środowiska wirtualizacji VMware, znajomość systemów CMS Joomla i WordPress.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
  • możliwość pracy w prestiżowej Instytucji,
  • fundusz socjalny (karnety do teatru i kina, dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport).

  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Instytutu / przesłać na adres:

   

  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

  ul. Westerplatte 9

  31-033 Kraków

   

  do dnia 14 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać za pośrednictwem platformy pracuj.pl (przycisk APLIKUJ)

   

  Aplikacja przesłana za pośrednictwem platformy pracuj.pl powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty (aplikacje zawierające wyłącznie CV zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań formalnych).

   

  Informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

   

  Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

  Wymagane dokumenty:

  • CV i własnoręcznie podpisany list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego naboru,
  • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata o następującej treści:

  …………………., dnia ……………..


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O ZATRUDNIENIE
       W INSTYTUCIE EKSPERTYZ SĄDOWYCH

   

  • Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
  • Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.
  • Oświadczam, że nie byłam skazana / nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko technika informatyka w Instytucie Ekspertyz Sądowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.).

                                                                                                                       
  czytelny podpis

   
  * oprócz wynagrodzenia zasadniczego w Instytucie wypłacane są również: dodatek za wysługę lat w wysokości 5%–20% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia w wysokości i na warunkach określonych w regulaminie premiowania pracowników Instytutu (10%-15% wynagrodzenia zasadniczego)