SAACKE Polska Sp. z o.o.

Technik - inżynier serwisu

SAACKE Polska Sp. z o.o.O firmie

 • łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło 9 dni temu
 • Specjalista
top

Należymy do wiodących w świecie producentów przemysłowych instalacji palnikowych olejowych i gazowych.

Obecnie do działu serwisu w Polsce poszukujemy:

Technika / inżyniera serwisu

Miejsce pracy: cała Polska
Praca wyjazdowa (dojazdy z miejsca zamieszkania)


Do jego zadań należeć będzie montaż, uruchamianie i konserwacja wysokiej jakości instalacji palnikowych.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne (automatyka, elektrotechnika i pokrewne)
 • umiejętność obsługi maszyn
 • wiedza w zakresie sterowania i regulacji
 • wiedza w zakresie technologii procesów spalania będzie dodatkowym atutem
 • dobra komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • zaangażowanie i gotowość do pracy w terenie (częste wyjazdy)
 • czynne prawo jazdy
 • preferowane miejsce zamieszkania: centralna oraz północno-zachodnia Polska

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej firmie
 • niezbędne przeszkolenie
 • narzędzia pracy (samochód, komputer, telefon, specjalistyczny sprzęt i narzędzia)


Prosimy o nadsyłanie aplikacji w języku polskim i angielskim lub niemieckim za pomocą przycisku APLIKUJ

aplikuj

Prosimy Kandydata o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SAACKE Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego’’

Klauzula informacyjna do ogłoszenia – treść poniżej:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: SAACKE Polska Sp. z o.o. | ul. Wyścigowa 18/2 | 53-012 Wrocław | Polska | NIP 899-21-98-712 | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej | VI Wydział Gospodarczy | KRS Nr KRS 81978 |
 2. Kontakt z nami jest możliwy w następujący sposób:

Numer telefonu: 71 368-18-65

Adres e-mail: [email protected]

 1. Adres do korespondencji: jw.Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez nas danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych, o które prosimy w ogłoszeniu o pracę, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).
 3. Jeżeli przekaże Pan/Pani dane osobowe wykraczające poza zakres, o którym mowa w art. 221 § 1 kodeksu pracy np. w zakresie wizerunku oraz inne dane podane przez Pana/Panią w CV, o które nie prosimy w ogłoszeniu o pracę to wówczas będą one przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę (podstawa prawna: art. 221a kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych i wyrażenie zgód, o których tu mowa jest dobrowolne, nie jest konieczne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe będą udostępniane dostawcom usług świadczonych drogą elektroniczną. [IS1]  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); W wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się nami na dane podane w pkt 2 powyżej.
 5. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy [IS2] od ich zebrania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.
Informuję, żedane Pana/Pani będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
bottom

Należymy do wiodących w świecie producentów przemysłowych instalacji palnikowych olejowych i gazowych.

Obecnie do działu serwisu w Polsce poszukujemy:

Technika / inżyniera serwisu

Miejsce pracy: cała Polska
Praca wyjazdowa (dojazdy z miejsca zamieszkania)


Do jego zadań należeć będzie montaż, uruchamianie i konserwacja wysokiej jakości instalacji palnikowych.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne (automatyka, elektrotechnika i pokrewne)
 • umiejętność obsługi maszyn
 • wiedza w zakresie sterowania i regulacji
 • wiedza w zakresie technologii procesów spalania będzie dodatkowym atutem
 • dobra komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • zaangażowanie i gotowość do pracy w terenie (częste wyjazdy)
 • czynne prawo jazdy
 • preferowane miejsce zamieszkania: centralna oraz północno-zachodnia Polska

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej firmie
 • niezbędne przeszkolenie
 • narzędzia pracy (samochód, komputer, telefon, specjalistyczny sprzęt i narzędzia)


Prosimy o nadsyłanie aplikacji w języku polskim i angielskim lub niemieckim za pomocą przycisku APLIKUJ

Prosimy Kandydata o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SAACKE Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego’’

Klauzula informacyjna do ogłoszenia – treść poniżej:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: SAACKE Polska Sp. z o.o. | ul. Wyścigowa 18/2 | 53-012 Wrocław | Polska | NIP 899-21-98-712 | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej | VI Wydział Gospodarczy | KRS Nr KRS 81978 |
 2. Kontakt z nami jest możliwy w następujący sposób:

Numer telefonu: 71 368-18-65

Adres e-mail: [email protected]

 1. Adres do korespondencji: jw.Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez nas danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych, o które prosimy w ogłoszeniu o pracę, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).
 3. Jeżeli przekaże Pan/Pani dane osobowe wykraczające poza zakres, o którym mowa w art. 221 § 1 kodeksu pracy np. w zakresie wizerunku oraz inne dane podane przez Pana/Panią w CV, o które nie prosimy w ogłoszeniu o pracę to wówczas będą one przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę (podstawa prawna: art. 221a kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych i wyrażenie zgód, o których tu mowa jest dobrowolne, nie jest konieczne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe będą udostępniane dostawcom usług świadczonych drogą elektroniczną. [IS1]  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); W wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się nami na dane podane w pkt 2 powyżej.
 5. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy [IS2] od ich zebrania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.
Informuję, żedane Pana/Pani będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy