Ta oferta pracy jest nieaktualna od 154 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik Laborant

 • Kleszczów (pow. gliwicki), śląskie
 • Specjalista
 • 2018-10-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Independent, innovative, established on the major markets, Plastic Omnium continues to pursue its winning strategy and solidify its position as world leader in its two business lines:

  • AUTOMOTIVE — bodywork and structural equipment; fuel and pollution control systems,
  • ENVIRONMENT — equipment and services for waste management and urban development.

  With over 32,000 employees, 132 factories and 22 R&D centers in 30 countries, Plastic Omnium is an independent French company, listed on the Paris stock exchange.

   

  Technik Laborant
  Lokalizacja: Kleszczów  Główne obowiązki

  • Wykonywanie  regularnych pomiarów dla produkcji seryjnej oraz  analiza wyników  (np.: pomiar koloru, grubość, testy przyczepności powłok lakierowanych)
  • Przeprowadzanie niezbędnych pomiarów w ramach uruchomienia nowych projektów
  • Udostępnianie oraz archiwizowanie wszystkich przeprowadzonych pomiarów
  • Przeprowadzanie wymaganych testów  na częściach oraz  analiza przyczyny powstania problemu

   

  Oczekiwania

  • Wykształcenie wyższe techniczne
  • Dobra znajomość j. angielskiego
  • Umiejętności techniczne: obsługa urządzeń laboratoryjnych
  • Obsługa komputera: MS Office
  • Dobra organizacja pracy, dyscyplina, dokładność, rzetelność
  • Mile widziana znajomość branży samochodowej
   

  Kontakt

  Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku:

   

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb[1]:

  [ ]  bieżącego procesu rekrutacyjnego, który jest prowadzony przez Plastic Omnium Auto Exteriors sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie
  (nr KRS 0000031061),

  [ ]  bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych, które są lub mogą być prowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM, tj.:

  - Plastic Omnium Auto Exteriors sp. z o.o. z siedzibą
  w Kleszczowie  (nr KRS 0000031061),

  - Plastic Omnium Auto sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie  (nr KRS 0000393038),

  w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych tym podmiotom w tym celu.

  Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Plastic Omnium Auto Exteriors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie przy Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1, 44-164 Kleszczów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031061 („Plastic Omnium Auto Exteriors”);

  2)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM;

  3) Pani/Pana dane osobowe, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i lit. c (wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie zgody) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  4) posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Plastic Omnium Auto Exteriors oraz, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, innych spółek z grupy PLASTIC OMNIUIM;

  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na zachowanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy liczonego od końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych;

  7) bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

  8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem i nawiązania zatrudnienia;

  9) ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego Plastic Omnium Auto Exteriors;

  10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.”

  careers.plasticomnium.com