Ta oferta pracy jest nieaktualna. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik Laborant

 • Nowy Tomyśl, wielkopolskie
 • Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 24.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grafika górna
  TECHNIK LABORANT
  LABORATORIUM QA

  Poznaj nas

  Pozycję lidera osiągamy dzięki innowacyjnemu i nowoczesnemu działaniu, poszanowaniu środowiska naturalnego oraz realizacji zasady, iż najważniejszym dobrem firmy są ludzie.

  Dbając o bezpieczne warunki pracy, firma daje swoim pracownikom szansę na rozwój i zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku.

  Jakie wyzwania na Ciebie czekają?

  • Kontrola metrologiczna półproduktów, a także nowych wzorów produktu na podstawie rysunków konstrukcyjnych

  • Wykonywanie pomiarów z zastosowaniem mikroskopu pomiarowego, suwmiarki, mikrometru

  • Analizy chemiczne takie jak badanie poziomu wilgotności w tworzywie sztucznym, oznaczanie liczby lepkościowej tworzywa i wyprasek

  • Sporządzenie raportów z przeprowadzonej analizy

  • Kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego

  Czego oczekujemy?

  • Wykształcenie min. zawodowe techniczne

  • Min. 2 lata pracy na stanowisku związanych z wykonywaniem szeroko rozumianych pomiarów, bądź analiz – mile widziane w branży elektromechanicznej/ konstrukcji

  • Znajomość rysunku technicznego

  • Podstawowa wiedza z zakresu chemii, fizyki, metrologii (umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym – suwmiarki, mikrometry, mikroskopy pomiarowe)

  • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

  • Znajomość pakietu MS Office

  Co oferujemy?

  • Pracę pełną wyzwań w innowacyjnym zakładzie produkcyjnym
  • Stabilną pracę w międzynarodowej organizacji
  • Dodatek za dojazd do pracy powyżej 30 km od PxCW
  • Bogaty pakiet benefitów (m.in. wczasy pod gruszą, karta multisport, bony na święta, kolonie i zimowiska dla dzieci, dodatkowe dni wolne dla mam i inne.)
  • Udział w ciekawych projektach
  • Możliwości rozwoju i szeroka oferta szkoleniowa

  „Rozwiń skrzydła z Phoenix Contact Wielkopolska”


  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą „aplikuj”.
  Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska w tytule wiadomości.
  Znajdź nas na:
  Facebook, WWW, YouTube
  Masz pytania?
  614426856
  Klauzula informacyjna:
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  I. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych jest:
  PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
  ul. Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl PL
  NIP 788-10-01-373
  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I Wilda
  VIII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS 0000012088
  Kapitał zakładowy: 5.265.900 zł (wpłacony w całości), zwany dalej „PxCW”.
   
  II. Inspektor Ochrony Danych
  W PxCW został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie (na adres siedziby PxCW). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PxCW w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez PxCW obowiązków prawnych ciążących na PxCW, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.
   
  IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
  PxCW będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.
   
  V. Informacja o odbiorcach danych osobowych
  Pani/Pana dane są przeznaczone dla PxCW w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.
   
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
   
  VII. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.