Oferta pracy

Technik - laborant w laboratorium kontroli jakości

ICHEMO firmie

ICHEM

Dostawcza 12

Łódź

Ichem Sp. z o.o. firma produkcyjno-handlowa z 30 letnim doświadczeniem, działająca w obszarze, suplementów diety oraz preparatów pochodzenia naturalnego w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Technika
- laboranta w laboratorium kontroli jakości

Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny za:

 • Pobór i przygotowywanie próbek do badań,
 • Przeprowadzanie testów laboratoryjnych
 • Obsługę urządzeń i aparatów laboratoryjnych
 • Udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych
 • Prowadzenie archiwum próbek
 • Przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją z prowadzonych czynności
 • Nadzór nad powierzonym obszarem laboratorium

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne chemiczne lub pokrewne,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium
 • znajomość obliczeń chemicznych
 • umiejętność podstawowej obsługi aparatów laboratoryjnych
 • umiejętność obsługi komputera i programu Excel,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • zdolności manualne i dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • bardzo dobry warunki socjalne: karta benefit, ubezpieczenie grupowe, opiekę medyczną, dofinansowanie do wczasów pod gruszą, karty przedpłacone
 • bardzo dobre warunki pracy
 • miłą atmosferę i młody pomocny zespół
 • niezbędne narzędzia do pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Zarząd Ośrodka Badawczo-Produkcyjnego Politechniki Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o., informuje, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93 - 231), przy ul. Dostawczej 12a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000111218, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7250012663
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  • Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  • Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia jej ogłoszenia.
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy