Ta oferta pracy jest nieaktualna od 15 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik Lakiernik

 • kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 05.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Koncern RENAULT
  poszukuje pracownika
  na stanowisko:

  Technik Lakiernik 

  Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie współpracowała z autoryzowanymi warsztatami blacharsko-lakierniczymi w zakresie doradztwa technicznego oraz w zakresie stosowania metod naprawy powłok lakierniczych zalecanych przez producenta.

  Praca wiązać się będzie z koniecznością częstych wyjazdów na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego.

  Od kandydata wymagamy:

  • min 5 letniego doświadczenia w zakresie lakiernictwa samochodowego,
  • praktycznej umiejętności aplikacji produktów lakierniczych,
  • umiejętności sprzedaży oraz negocjacji,
  • komunikatywności,
  • dyspozycyjności,
  • prawa jazdy kat. B,
  • znajomości Microsoft Office.

  Dobra znajomość języka francuskiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie C.V. ze zdjęciem klikając przycisk /praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6762526" data-popup=/praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6762526 data-apply="popup"APLIKUJ/praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6762526" data-popup=/praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6762526 data-apply="popup" lub na poniższy adres:

  RENAULT POLSKA Sp. z o. o.
  02-674 Warszawa, ul. Marynarska 13,
  z dopiskiem SODICAM
  [email protected]

  Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
  Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

  Klauzula informacyjna - Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-674), przy ul. Marynarskiej 13, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

  Inspektor ochrony danych (IOD) - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected], we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych - Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy, kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Okres przechowywania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji przy wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie w przyszłych rekrutacjach. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

  Odbiorcy danych - Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

  Prawa osoby, której dane dotyczą - Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy [email protected] W przypadku akceptacji powyższych zasad, prosimy o przesłanie z CV zgody na przetwarzanie danych osobowych, której pełny tekst znajduje się poniżej.

  Zgoda na przyszłe rekrutacje - Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.