Oferta pracy

Technik Obsługi Kotłowni Gazowych

VEOLIA WSCHÓDO firmie

 • Świdnik

  Świdnik, lubelskie
 • Ogłoszenie wygasło 11 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków

 • Kompleksowa obsługa kotłowni gazowych w zakresie:

 • a)okresowa kontrola poprawności pracy kotłowni, stanu urządzeń (kotłów, pomp, wymienników itp.) oraz szczelności części ciśnieniowych kotłów, instalacji wodnych, parowych, a także gazowych,

 • b)okresowa kontrola parametrów pracy kotła oraz parametrów wody (twardość, pH,),

 • c)okresowa kontrola i czyszczenie kotła, palnika, filtrów siatkowych zainstalowanych w instalacjach,

 • d)okresowa kontrola kotła (stopień zamulenia i zakamienienia), jeśli wymagane - wykonanie, współudział lub zlecenie czyszczenia ewentualnie płukania chemicznego (po sezonie grzewczym),

 • e)okresowe sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej, detekcyjnej, sygnalizacyjnej oraz zabezpieczającej, w tym poprawności działania zaworów bezpieczeństwa,

 • f)analiza spalin wraz z regulacją nastaw palnika,

 • g)próby funkcjonalne i uruchomienie kotłowni po postoju (serwisowym, remontowym oraz letnim),

 • h)odstawienie kotła na sezon letni,

 • i)konserwacja i usuwanie awarii i usterek urządzeń i instalacji kotłowni gazowych,

 • j) organizacja, przygotowanie oraz uczestniczenie w kontrolach urządzeń i instalacji Kotłowni dokonywanych przez uprawnione podmioty, w szczególności przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT),

 • k) prowadzenie książki serwisowej.

 • Opracowanie propozycji i wdrożenie działań technicznych, mających na celu zmniejszenie kosztów produkcji ciepła z kotłowni gazowych.

 • Planowanie i nadzór nad realizacją modernizacji, remontów, konserwacji i przeglądów kotłowni gazowych.

 • Kosztorysowania modernizacji, remontów, konserwacji i przeglądów kotłowni gazowych.

 • Sporządzania dokumentacji przetargowej (wniosków zakupowych, SWZ), weryfikacji ofert, umów oraz nadzoru nad wykonawstwem i odbiorami dla kotłowni gazowych.

 • Opracowywania i aktualizacji dokumentacji technicznej źródeł (schematy, instrukcje, rejestry itp.)

 • Przestrzeganie realizacji obowiązków nałożonych na spółkę wynikających z prawa energetycznego, rozporządzeń wykonawczych i udzielonych koncesji na wytwarzanie ciepła.

 • Przestrzeganie realizacji obowiązków nałożonych na spółkę wynikających z prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.

 • Obsługa narzędzi i aplikacji informatycznych stosowanych w spółce wykorzystywanych przy realizacji obowiązków.

 • Przestrzeganie przepisów i wytycznych grupy w zakresie BHP i ppoź.

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi czynnościami i raportowanie do bezpośrednich przełożonych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu energetycznym, elektrycznym lub automatyki.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna związana z eksploatacją i serwisowaniem kotłowni gazowych.

 • Minimum 3 lat doświadczenia w pracy związanej z eksploatacją i serwisowaniem kotłów gazowych.

 • Prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do częstych podróży służbowych (w ramach spółki i grupy).

 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków.

 • Znajomość pakietu MS Office.

 • Uprawnienia energetyczne Grupa 3 z zakresu E i D (Grupa 1 i 2 mile widziana).

 • Zaangażowanie w wykonywane zadania, odpowiedzialność za powierzone obowiązki, samodzielność i kreatywność, dobra organizacja pracy, orientacja na cele i pozytywne nastawienie na zmiany.

 • Mile widziana znajomość przepisów BHP i ppoż.

 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej firmie z branży energetycznej

 • Szkolenia podwyższające kwalifikacje i zapewniające ciągły rozwój zawodowy

 • Atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych, w tym ubezpieczenie NNW, opiekę medyczną oraz dofinansowanie do karty Multisport

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • opieka stomatologiczna

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne