Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Technik Obsługi Zakładu Produkcyjnego

Zintegrowane Systemy Techniczne Sp. z o.o.O firmie

 • Błonie, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Technik Obsługi Zakładu Produkcyjnego 

Obowiązki:

 • Nadzór nad bieżąca eksploatacją instalacji znajdujących się na gwarancji
 • Wykonywanie przeglądów technicznych  i inspekcji urządzeń oraz instalacji budynkowych systemów elektroenergetycznych, wentylacji, klimatyzacji, hydraulicznych
 • Usuwanie drobnych awarii, wykonywanie prac remontowych, monitoring mediów

Wymagania:

Grupa 1 (elektryczna)

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci, o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. powyżej
Mile widziane:

Grupa 2 (ciepłownicza)

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW,
 • sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej.

Grupa 3 (gazowa)

 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę na zmiany
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.

W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zintegrowane Systemy Techniczne  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Zintegrowane Systemy Techniczne  Sp. z o. o.
Klauzula Informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zintegrowane Systemy Techniczne  Sp. z o. o. („ADO”)
Dane kontaktowe: ul. Al. Jerozolimskie 212A, Warszawa
2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod[at]zstgroup.pl   
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
ADO będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
6. Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy