INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Dane”) zawartych w Twojej ofercie pracy i innych zebranych w toku procesu rekrutacji jest Cooper Standard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piekarska 77 (43-300 Bielsko-Biała) (dalej: „Administrator”). Podanie Twoich danych było dobrowolne, jednak brak części z nich mógłby skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 
Cele i podstawy przetwarzania Twoich Danych
 
Twoje Dane przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska.
 
Podstawą przetwarzania Twoich Danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Twoja zgoda.
 
Twoje Dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a Administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora).
 
Twoje zgody (lub część z nich) możesz wycofać w dowolnym momencie - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed ich wycofaniem.
 
Czas przetwarzania Danych przez Administratora
 
Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Twojej dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po roku od ich otrzymania, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego (w każdym przypadku decyduje dłuższy okres przetwarzania).
 
Jakie prawa Ci przysługują?
 
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), prawo sprzeciwu, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Przekazywanie Twoich Danych innym podmiotom
 
Twoje Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych) oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną w tym, w ramach powyższych czynności.
 
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przekazywanie Danych w ramach Grupy Kapitałowej Cooper Standard Twoje Dane mogą zostać przekazane spółkom z tej Grupy, w tym w szczególności spółkom ”Cooper-Standard Automotive Piotrków” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i CSF Poland sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
 
 
Przekazywanie Twoich Danych poza EOG
 
Twoje Dane możemy wyjątkowo przekazać naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym m.in. z przepływem Danych w ramach Grupy Kapitałowej Cooper Standard oraz ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze). Nasi partnerzy mogą przetwarzać dane głównie w Stanach Zjednoczonych (USA). Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również żeby nasi partnerzy byli objęci programem tzw. Privacy Shield. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii stosowanych przez nas zabezpieczeń.
 
W przypadku pytań dotyczących Twoich Danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected]
Cooper Standard oddział Myślenice

Technik Procesu

Cooper Standard oddział MyśleniceO firmie

Cooper Standard oddział Myślenice

Burmistrza Andrzeja Marka 7

Myślenice

Cooper Standard jest wiodącym, globalnym producentem uszczelnień do karoserii samochodowych, systemów przepływu płynów oraz aktywnych i pasywnych układów nadzorowania drgań, z siedzibą główną w Novi, MI, USA. Cooper Standard zatrudnia ponad 30.000 pracowników na całym świecie i prowadzi działalność w 20 krajach. Polskie fabryki zlokalizowane są w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dzierżoniowie, Myślenicach i Piotrkowie Trybunalskim. Naszymi klientami są światowi producenci pojazdów, m. in. BMW, Daimler, Fiat, Ford, Land Rover, Opel, Volvo czy VW. Cooper Standard oferuje wiele możliwości rozwoju, zarówno na starcie jak i w trakcie kariery zawodowej. Obecny i przyszły sukces naszej firmy to suma sukcesów naszych Pracowników.

 

W związku z rozwojem naszej firmy, poszukujemy osoby, która wsparłaby nasz zespół na stanowisku:

Technik Procesu
nr ref.: (TP/MYS/2019)

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności
 • Bogaty pakiet benefitów min. Opieka medyczna dla ciebie i twojej rodziny
 • Szkolenia i rozwój umiejętności zawodowych
 • Karta multisport dofinansowana przez pracodawcę

Główne zadania:

 • Wspieranie pracy inżynierów przy nowych projektach: regulacja parametrów procesu produkcyjnego, modyfikacja form wytryskowych.
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego ze strony jakościowej i ekonomicznej.
 • Wspieranie pracy TL-ów w trakcie trwania procesu produkcyjnego (produkcja seryjna).
 • Szkolenie operatorów i TL-ów w zakresie prawidłowego przebiegu produkcyjnego (parametry, jakość wyrobu).
 • Dopasowanie form wytryskowych w celu uzyskania prawidłowego efektu końcowego w trakcie trwania procesu produkcyjnego (spawanie, szlifowanie).
 • Ścisła współpraca z laboratorium w obszarze dopasowania nastaw pras przy odpowiednich właściwościach materiału.
 • Zgłaszanie przełożonym wszystkich niezgodności związanych ze Znaczącymi Aspektami Środowiskowymi oraz reagowanie na zaistniałe awarie środowiskowe.
 • Realizacja działań korygujących i zapobiegawczych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego technicznego.
 • Doświadczenie min. 1 rok na podobnym stanowisku (mile widziane w branży automotive).
 • Znajomość technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wymagane doświadczenie w zakresie konstrukcji form wtryskowych.
 • Uprawnienia spawalnicze (Mig-Mag, Tig , Plazma).
 • Umiejętność obsługi pras wtryskowych (Rutil , Rep, Steinl).
 • Dyspozycyjności do pracy zmianowej.
 • Skutecznej i terminowej realizacji zadań.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

Umiejętności pracy w zespole. Wysokiej kultury osobistej. Łatwości nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych. Samodzielności i konsekwencji w działaniu. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.


Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikuj
(prosimy o podanie w temacie nr ref.)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i umieszczenie w dokumencie aplikacyjnym treści poniższych klauzul:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Cooper Standard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej, przy ul. Piekarskiej 77, Oddział Myślenice, ul. Burmistrza Andrzeja Marka 6, dla celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Cooper Standard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej, przy ul. Piekarskiej 77, Oddział Myślenice, ul. Burmistrza Andrzeja Marka 6 , w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Cooper Standard jest wiodącym, globalnym producentem uszczelnień do karoserii samochodowych, systemów przepływu płynów oraz aktywnych i pasywnych układów nadzorowania drgań, z siedzibą główną w Novi, MI, USA. Cooper Standard zatrudnia ponad 30.000 pracowników na całym świecie i prowadzi działalność w 20 krajach. Polskie fabryki zlokalizowane są w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dzierżoniowie, Myślenicach i Piotrkowie Trybunalskim. Naszymi klientami są światowi producenci pojazdów, m. in. BMW, Daimler, Fiat, Ford, Land Rover, Opel, Volvo czy VW. Cooper Standard oferuje wiele możliwości rozwoju, zarówno na starcie jak i w trakcie kariery zawodowej. Obecny i przyszły sukces naszej firmy to suma sukcesów naszych Pracowników.

 

W związku z rozwojem naszej firmy, poszukujemy osoby, która wsparłaby nasz zespół na stanowisku:

Technik Procesu
nr ref.: (TP/MYS/2019)

Główne zadania:

 • Wspieranie pracy inżynierów przy nowych projektach: regulacja parametrów procesu produkcyjnego, modyfikacja form wytryskowych.
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego ze strony jakościowej i ekonomicznej.
 • Wspieranie pracy TL-ów w trakcie trwania procesu produkcyjnego (produkcja seryjna).
 • Szkolenie operatorów i TL-ów w zakresie prawidłowego przebiegu produkcyjnego (parametry, jakość wyrobu).
 • Dopasowanie form wytryskowych w celu uzyskania prawidłowego efektu końcowego w trakcie trwania procesu produkcyjnego (spawanie, szlifowanie).
 • Ścisła współpraca z laboratorium w obszarze dopasowania nastaw pras przy odpowiednich właściwościach materiału.
 • Zgłaszanie przełożonym wszystkich niezgodności związanych ze Znaczącymi Aspektami Środowiskowymi oraz reagowanie na zaistniałe awarie środowiskowe.
 • Realizacja działań korygujących i zapobiegawczych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego technicznego.
 • Doświadczenie min. 1 rok na podobnym stanowisku (mile widziane w branży automotive).
 • Znajomość technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wymagane doświadczenie w zakresie konstrukcji form wtryskowych.
 • Uprawnienia spawalnicze (Mig-Mag, Tig , Plazma).
 • Umiejętność obsługi pras wtryskowych (Rutil , Rep, Steinl).
 • Dyspozycyjności do pracy zmianowej.
 • Skutecznej i terminowej realizacji zadań.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

Umiejętności pracy w zespole. Wysokiej kultury osobistej. Łatwości nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych. Samodzielności i konsekwencji w działaniu. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności
 • Bogaty pakiet benefitów min. Opieka medyczna dla ciebie i twojej rodziny
 • Szkolenia i rozwój umiejętności zawodowych
 • Karta multisport dofinansowana przez pracodawcę


Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikuj
(prosimy o podanie w temacie nr ref.)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i umieszczenie w dokumencie aplikacyjnym treści poniższych klauzul:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Cooper Standard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej, przy ul. Piekarskiej 77, Oddział Myślenice, ul. Burmistrza Andrzeja Marka 6, dla celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Cooper Standard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej, przy ul. Piekarskiej 77, Oddział Myślenice, ul. Burmistrza Andrzeja Marka 6 , w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne