Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik Serwisant

 • lubuskie
 • Specjalista
 • 16.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  www.teknika.pl


  Firma Teknika S.A. największy dystrybutor maszyn do obróbki drewna w Polsce
  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  TECHNIK SERWISANT

  Wymagania:

  • Co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Wykształcenie minimum średnie techniczne w zawodzie: mechanik, elektryk, elektronik lub mechatronik
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Mile widziana znajomość języka włoskiego
  • Znajomość budowy maszyn stosowanych w przemyśle drzewnym
  • Umiejętność czytania i posługiwania się rysunkami technicznymi oraz schematami elektrycznymi i pneumatycznymi
  • Dobra organizacja pracy, rzetelność, komunikatywność, mobilność
  • Dyspozycyjność do wyjazdów służbowych
  • Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  top


  Osoby zainteresowane proponowanym stanowiskiem proszone są o przesłanie CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych klikając w przycisk:  bottom

  INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

  O PRZETWARZANIU ICH DANYCH OSOBOWYCH W TEKNIKA S.A.

  Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w poniższych celach jest: Teknika S.A. adres: ul. Ruczaj 98, 02-997 Warszawa. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca w celu rekrutacyjnym może pozyskiwać: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W zakresie tych danych przetwarzanie następuje na podstawie przepisów prawa (kodeks pracy). Jeżeli przepis szczególny (tj. poza kodeksem pracy) daje podstawę przetwarzania danych (np. w zakresie danych wrażliwych) to pracodawca będzie je pozyskiwać w oparciu o ten przepis prawa. Tam gdzie nie ma podstawy prawnej w kodeksie pracy i przepisach szczególnych – udostępnienie przez Ciebie danych osobowych może opierać się na Twojej zgodzie, z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rodo (tj. dane wrażliwe oraz dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa i nie zbierana jest w tym zakresie zgoda. Zgoda jest zawsze dobrowolna i nie musisz jej wyrażać, w szczególności gdy uważasz, że byłoby to dla Ciebie niekorzystne. Pracodawca może przetwarzać dane osobowe także w oparciu o tzw. uzasadniony interes administratora danych.

  Teknika S.A. nie jest administratorem danych w zakresie danych przetwarzanych w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną na rzecz użytkowników przez Grupę Pracuj sp. z o.o. w oparciu o REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupy Pracuj sp. z o.o.

  W przypadku wyrażenia zgody (checkbox na formularzu) na udostępnienie danych do innych spółek powiązanych tj. Alphatek sp. z o.o.  oraz Imobilia sp. z o.o.  dane osobowe podane przez kandydata mogą być przekazane przez Teknika S.A. do tych podmiotów przez okres 3 miesięcy od daty złożenia CV lub przez okres dłuższy w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na wykorzystanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych (przez okres możliwego wykorzystania danych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z niniejszą klauzulą informacyjną). Cele wykorzystania danych, zakres danych, podstawy prawne oraz okresy wykorzystania danych przez odbiorcę w oparciu o zgodę na udostępnienie danych odpowiadać będą celom opisanym w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgoda na udostępnienie danych może być w każdej chwili wycofana za zasadach opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej. W przypadku wycofania zgody na udostępnienie danych nie będą one już udostępniane. Odbiorca danych uzyskanych o zgodę na udostępnienie danych staje się samodzielnym administratorem danych. Odbiorcy danych (spółki powiązane wymienione powyżej) zostaną poinformowani w jakich celach, w jakim zakresie, na jakich podstawach prawnych oraz jak długo mogą wykorzystać udostępnione im dane osobowe kandydata (elementy wskazane w niniejszej klauzuli informacyjnej).

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Twoich innych praw) możesz skontaktować się drogą mailową: [email protected] lub pod adresem do korespondencji: Teknika S.A., ul. Ruczaj 98, 02-997.

  Więcej informacji uzyskasz na formularzu rekrutacyjnym, który jest dostępny w następnych krokach.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.