Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Technik Serwisu

Firma DKS sp. z o.o.O firmie

Firma DKS sp. z o.o.

Kołobrzeska 50

Olsztyn

DKS istnieje na polskim rynku od 1993 roku i jest jednym z największych autoryzowanych dystrybutorów najnowszych rozwiązań związanych z wydrukiem w biurach oraz w branży reklamowej, poligraficznej i projektowej, zapewniając płynną i profesjonalną obsługę w całej Polsce dzięki oddziałom w 12 największych polskich miastach. Nasz sukces zawdzięczamy ludziom, którzy na co dzień tworzą nasz Zespół - ponad 160 pracowników, którzy tak jak my, podchodzą do klientów kompleksowo i profesjonalnie, a przy tym wciąż chcą się rozwijać w kierunku nowoczesnych technologii. Dołącz do naszego Zespołu i przekonaj się, że DKS to świetne wyzwanie i wyjątkowe miejsce pracy.

Technik Serwisu

Główne zadania:

 • diagnozowanie przyczyn i usuwanie awarii urządzeń przy pomocy
  dostępnych instrukcji, dokumentacji i narzędzi podczas wizyt
  u klientów,
 • instalacje i konfiguracja nowych urządzeń u klienta,
 • konserwacja i dbanie o odpowiedni stan techniczny zainstalowanych
  urządzeń (np. przeglądy, instruowanie użytkowników nt. zasad
  poprawnej obsługi i eksploatacji urządzeń),
 • bieżąca obsługa systemu serwisowego,
 • współpraca z Biurem Obsługi Klienta oraz Działem Logistycznym
  w zakresie ustalania terminarza oraz dostępności części i materiałów eksploatacyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia o profilu technicznym w kierunku: elektronika, informatyka, automatyka lub pokrewne,
 • znajomości j. angielskiego (w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej),
 • zainteresowania branżą i rozwiązywaniem problemów technicznych,
 • nastawienia na naukę nowych rzeczy i zdobywanie umiejętności,
 • dokładności, zaangażowania i umiejętności organizacji własnej pracy,
 • prawa jazdy kat B i gotowości do pracy w terenie.

Dużym atutem będzie doświadczenie i wiedza z zakresu zasad działania, eksploatacji, instalacji i/lub naprawy urządzeń drukujących, produkcyjnych, wysokonakładowych lub doświadczenie w branży pokrewnej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę, w której liczą się dobre relacje i naturalne podejście do klienta,
 • możliwość rozwoju w ramach struktur Serwisu,
 • pracę w biurze w stałych godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek- piątek),
 • dofinansowanie do karty Multisport,
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • prywatną opiekę medyczną
 • samochód służbowy z możliwością używania do celów prywatnych,
 • atrakcyjny i przejrzysty system wynagradzania (część stała + premia),
 • baza wiedzy, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • pomoc doświadczonych specjalistów serwisu i wsparcia technicznego,
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Prosimy o zamieszczenie w CV niezbędnej do udziału w rekrutacji następującej klauzuli:
 
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez DKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, kod pocztowy 80-180 ul. Energetyczna 15.''
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoją aplikację w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych
w naszej Firmie, umieść dodatkowo w CV następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez DKS spółka z o.o."

Informujemy, że:

1)       Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest DKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, kod pocztowy 80-180, ul. Energetyczna 15.

2)       W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]

3)       Pana/Pani dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku dodatkowej zgody, jeżeli ją Pani/Pan wyrazi również w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) i ich podanie jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych zawartych w załączonym formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji dokumentach (w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku) jest dobrowolne i podstawą ich przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolna zgoda. Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

4)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanej w ogłoszeniu rekrutacji,, a w przypadku wyrażenia zgody na pozostawienie CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. w tym celu prosimy o kontakt w formie mailowej na adres: [email protected] Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dowiedz się o Nas więcej na stronie: www.dks.pl

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy