Ta oferta pracy jest nieaktualna od 29 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik Turbin Wiatrowych

 • podkarpackie
 • Specjalista
 • 28.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Global Wind Service jest jedną z największych firm w Europie, oferującą instalację i serwis turbin wiatrowych na całym świecie. Dzięki właściwym ludziom, odpowiednim narzędziom i pełnej elastyczności dbamy o to, by zapewnić Klientom najlepsze rozwiązania o najwyższej jakości.

   

  Obecnie poszukujemy Techników Turbin Wiatrowych, którzy chcą dołączyć do naszego doświadczonego zespołu.

  Twoimi głównymi zadaniami będą:

  • Instalacja i serwis turbin wiatrowych;
  • Zakończenie prac elektrycznych i mechanicznych;
  • Odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie robót budowlanych;
  • Odpowiedzialność za wykonaną pracę i jakość dokumentacji.

  Czego od Ciebie oczekujemy:

  • Wykształcenia o profilu technicznym : mechanik, elektryk, elektronik, mechatronik itp.;
  • Zainteresowania instalacją turbin wiatrowych pod względem technicznym i elektrycznym;
  • Gotowości do kilkutygodniowych wyjazdów na projekty zarówno lądowe jak i morskie za granicą;
  • Bardzo dobrej znajomości języka angielskim w mowie i piśmie, nasze zespoły budowane są z techników z całego świata;
  • Ważnego prawo jazdy kat. B;
  • Dbałości o jakoś wykonywanej pracy;
  • Uwagi w kwestiach bezpieczeństwa.

  Oferujemy:

  • Szkolenia potrzebne do rozpoczęcia pracy na stanowisku Technika Turbin Wiatrowych;
  • Możliwość rozwoju zawodowego;
  • Pracę na ciekawych projektach na całym świecie;
  • Wsparcie całego zespołu administracyjnego;
  • Pracę w międzynarodowym środowisku.

   

  Aplikuj już dziś!

  Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji
  Global Wind Service Poland sp. z o. o.

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

  Dane Administratora

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym jest Global Wind Service Poland spółka z o.o., z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Arkońskiej 36, 71-470 Szczecin (dalej: Administrator). 

  Dane kontaktowe

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem telefonicznie pod numerem +45 2778 4945 lub mailowo pod adresem: [email protected] .             

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzane przez Administratora dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji to zamieszczone w przekazanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) dane wymagane zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 221 Kodeksu Pracy), czyli przede wszystkim imię i nazwisko, data urodzenia, dane do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane przekazane zgodnie z wolą kandydatów. 

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Przekazanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych nie są przepisy prawa pracy tj. art. 221 Kodeksu Pracy.

  Na podstawie ww. zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko. 

  Cel, okres przechowywania oraz podstawa przetwarzania danych

  Twoje dane Administrator będzie wykorzystywał w poniższych celach:

  1)      w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – przez czas nie dłuższy niż 6 miesięcy (podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) jest zgoda kandydata - art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz przepisy prawa pracy - art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

  2)      w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji – przez czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, (podstawą jest zgoda kandydata jeżeli zostanie wyrażona - art. 6 ust. 1 lit a) RODO, np. umieszczając dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Global Wind Service Poland sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-470), ul. Arkońska 36, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”).

  Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora biorący udział w przeprowadzaniu procesu rekrutacji, spółka dominująca w grupie Administratora (na podstawie uzasadnionego interesu) podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę IT (w tym serwery), świadczące usługi kurierskie, pocztowe.

  Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczym (EOG). 

  Przysługujące prawa

  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a także prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych na podstawie zgody. Wszelkie wnioski i żądania w tym zakresie mogą być kierowane mailowo do Administratora. 

  Wycofanie zgody

  W przypadku, gdy przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie Twojej zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oświadczenie o cofnięciu zgody możesz złożyć mailowo do Administratora. 

  Skarga do organu nadzoru

  Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób naruszający Twoje prawa. 

  Wymóg podania danych osobowych

  Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne dla udziału w rekrutacji, ich niepodanie uniemożliwi uwzględnienie Twojej kandydatury w tym procesie. Podanie pozostałych danych, nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne. 

  Profilowanie

  Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływających.