Technik Utrzymania Ruchu - Automatyk

Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.O firmie

Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Towarowa 50

Tychy

Opel Manufacturing Poland należy do spółki Opel/Vauxhall, będącej częścią Groupe PSA. Przedsiębiorstwo składa się z zakładu produkcji samochodów osobowych w Gliwicach, zakładu produkcji silników w Tychach oraz Centrum Usług Wspólnych, świadczących usługi kadrowo-płacowe oraz finansowe dla innych oddziałów spółki w Europie. Dla naszej lokalizacji w Tychach poszukujemy kandydatów na stanowisko:

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU
- AUTOMATYK
 • Okresowe przeglądy i naprawy maszyn
 • Usuwanie awarii
 • Bieżące wdrażanie usprawnień
 • Realizacja bieżących zadań wyznaczonych przez przełożonych
 • Przygotowanie zawodowe o profilu elektrycznym (preferowane kierunki: mechatronika, automatyka i robotyka)
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych (E-plan)
 • Podstawowa znajomość schematów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 • Podstawowa znajomość czytania rysunku technicznego
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Ciekawą pracę w nowoczesnej firmie kreującej trendy na rynku motoryzacyjnym
 • Szkolenia specjalistyczne i możliwość ciągłego rozwoju
 • Bezpieczne środowisko pracy w tym ubrania ochronne najwyższej klasy dla elektryków
 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet benefitów (m.in. nagrody pieniężne, zniżki na samochody marki OPEL, program leasingu pracowniczego, świadczenia z Funduszu Socjalnego, parking pracowniczy)
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych, których udziela kandydat:
 
[] Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach przesłanych przeze mnie z własnej inicjatywy w odpowiedzi na ofertę pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Opel Manufacturing Poland Sp z o.o. Oddział I w Tychach, ul. Towarowa 50, 43-100 Tychy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Dane mogą być przetwarzane w okresie 12 miesięcy kalendarzowych po zakończeniu rekrutacji.
 
[] Na wskazanych wyżej zasadach, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*, które zamieściłem z własnej inicjatywy w przesłanych dokumentach.
 
[] Na wskazanych wyżej zasadach, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez wskazany podmiot, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie z własnej inicjatywy dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie 24 miesięcy kalendarzowych po zakończeniu bieżącej rekrutacji.
 
Zgody udzielone powyżej mogą być wycofane w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgody na adres mailowy, na który przesłano dokumenty związane z rekrutacją bądź na adres [email protected] Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
  ________________
* Dotyczy w szczególności osób opisujących swój stan zdrowia lub niepełnosprawność. Zgodę udzielają kandydaci zamieszczający dane z art. 9 ust. 1 RODO – ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 • Doświadczenie w pracy w utrzymaniu ruchu
 • Znajomość procesów obróbki skrawaniem i szlifowania
 • Uprawnienia SEP i Energetyczne
 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych/suwnic
 • Znajomość sterowników Siemens, obsługi i konserwacji robotów Fanuc/Kuka,
 • znajomość obsługi i konserwacji maszyn CNC (sterowanie SINUMERIC)

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy