Ta oferta pracy jest nieaktualna od 320 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik Utrzymania Ruchu – Elektromechanik

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  Chcesz tworzyć proste przyjemności by rozjaśniać dni wszystkim ludziom? Dołącz do Wrigley - jednego z najbardziej pożądanych na rynku pracodawców!

  Jesteśmy liderem w branży FMCG, produkujemy gumy Orbit, Juicy Fruit, Airwaves, Winterfresh i Skittles. Wszystko to w duchu 5 Zasad, które jednoczą ponad 80 000 Współpracowników na całym świecie!

  W ramach rozbudowy naszej grupy Wsparcia Technicznego, poszukujemy osób na stanowisko:

  Technik Utrzymania Ruchu – Elektromechanik

  Miejsce pracy: Poznań
  Praca w systemie 4 – brygadowym


  Dołączając do naszego zespołu będziesz:

  • Prowadzić pracę w zakresie mechaniki, elektryki, hydrauliki i pneumatyki przemysłowej, by zwiększyć efektywność i niezawodność urządzeń
  • Wykonywać podstawowe prace spawalnicze i ślusarskie
  • Zajmować się podstawową diagnozą i modyfikacją systemów sterowania (np. parametryzacja falowników) i instalacji elektrycznych
  • Analizować awarie i wdrażać działania korekcyjne i prewencyjne
  • Określać potrzeby materiałowe, narzędziowe oraz zapotrzebowania na części zamienne maszyn i obszarów

  Jesteś osobą, na którą czekamy, jeśli:

  • Posiadasz wykształcenie średnie lub zawodowe: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk
  • Znasz się na Utrzymaniu Ruchu oraz masz doświadczenie w UR w produkcji spożywczej lub farmaceutycznej
  • Standardy BHP i bezpieczeństwo produktu są dla Ciebie bardzo ważne
  • Potrafisz zdiagnozować i usuwać awarie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle
  • Posiadasz uprawnienia SEP w zakresie 1kV
  • Potrafisz obsługiwać i programować sterowniki PLC i posiadasz uprawnienia UDT – energetyczne, ciśnieniowe itp. (dodatkowy atut)
  • Jesteś osobą komunikatywną i lubisz dzielić się wiedzą i doświadczeniem
  • Sprawnie obsługujesz komputer

  Będziemy Cię wspierać poprzez:

  • Atrakcyjne warunki wynagradzania + dodatek związany z pracą zmianową
  • Zatrudnienie na umowę o pracę przez naszą firmę
  • Możliwość rozwoju i awansu zawodowego
  • Nowoczesne narzędzia pracy

  Poza tym:

  • Kompleksowe ubezpieczenie na życie
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Pracowniczy program emerytalny, by już teraz dbać o najdłuższe wakacje w Twoim życiu
  • Dofinansowanie do posiłków
  • Kartę Multisport
  • Program dla świeżo upieczonych rodziców
  • Szereg szkoleń prowadzony przez najlepszych
  • Spory zapas gumy do żucia, by dzielić się tą małą przyjemnością z innymi :)

   

  Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji dla kandydatów do pracy
   
  Informujemy, że Wrigley Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-249) przy ul. Obodrzyckiej 69, („Spółka”) jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
   
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  • zgody w przypadku (i) innych danych osobowych niż te, których Spółka może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa lub (ii) gdy Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w związku z innymi postępowaniami rekrutacyjnymi, niż to w ramach którego przekazali Państwo swoje pierwsze zgłoszenie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W powyższych przypadkach oraz w innych przypadkach, gdy Spółka prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrazili Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.
   
  W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  Dostarczanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji i związanych z nią dalszych działań.
   
  W zależności od okoliczności Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, a w szczególności:
  • spółkom powiązanym;
  • zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT, drukarniom, agencjom rekrutacyjnym, agencjom ochrony, podmiotom świadczącym usługi medyczne);
  • innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom, sądom, organom administracji lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
   
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka oraz do innych odbiorców zlokalizowanych w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdy państwa te nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych, Spółka podejmuje odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania (kopię ww. zabezpieczeń mogą Państwo uzyskać kontaktując się ze Spółką).
   
  W przypadku zmian w zakresie danych osobowych Spółka zachęca do informowania jej o takich zmianach, zwłaszcza w przypadku aktualizacji danych przekazanych w CV.
   
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   
  Spółka podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Spółkę są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Spółkę ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.
   
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.