Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest HERMES Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 3, 62-023 Gądki, zwana dalej Administratorem, tel. +48 61 624 89 00.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz podane dane kontaktowe podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania możliwości zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w zakresie obejmującym dane osobowe innej niż wymienione w pkt a) i b), przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
  • w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe przechowane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji (pkt a-c), przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (pkt d) oraz przez okres __ miesięcy od dnia wyrażenia zgody w zakresie wskazanym w pkt e.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
 5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 7. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.
Hermes Polska Sp. z o.o.

Technik utrzymania ruchu

Hermes Polska Sp. z o.o.O firmie

Hermes Polska Sp. z o.o.

Towarowa 3

Gądki (pow. poznański)

 
 
 
 
 
Firma Hermes Polska Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy HERMES GmbH to jeden z czołowych producentów materiałów ściernych, działający nieprzerwanie na polskim rynku od ponad 20 lat. Dołączając do naszego zespołu możesz liczyć na wzajemny szacunek oraz pewność, że zależy nam na Tobie i Twoich kompetencjach. Jeżeli szukasz stabilnego pracodawcy – dobrze trafiłeś/aś! Obecnie, do naszego zespołu poszukujemy kandydatów, którzy posiadają wiedzę z zakresu pneumatyki, mechaniki i elektryki oraz chcieliby rozwijać się w obszarze utrzymania ruchu na stanowisku:
Technik utrzymania ruchu
Miejsce pracy: Gądki koło Poznania

Do głównych zadań będzie należało:

 • Przeprowadzanie prewencyjnych przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń (ok. 40 maszyn - bez podziału na obszary, ze zróżnicowanymi maszynami),
 • Usuwanie usterek maszyn i urządzeń, utrzymanie linii produkcyjnych w ruchu - w szerokim zakresie od mechanicznych usterek po elektryczne,
 • Pozyskiwanie ofert na części zamienne do maszyn i urządzeń (praca z komputerem),
 • Konserwacja/naprawa maszyn oraz narzędzi,
 • Codzienny kontakt z operatorami maszyn w celu naprawiania/przeciwdziałania usterkom,
 • Uczestnictwo w kwartalnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Poszukujemy kandydatów o następujących kwalifikacjach:

 • Wykształcenie średnie techniczne - celujemy w osoby, które chcą się uczyć i rozwijać w dziedzinie utrzymania ruchu,
 • Umiejętność korzystania ze schematów mechanicznych i elektrycznych,
 • Umiejętność napraw elektrycznych i elektromechanicznych,
 • Umiejętność diagnozowania przyczyn powstawania awarii w układach automatyki, napędów elektrycznych i pneumatyki,
 • Uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń do 1kV,
 • Wiedza/kompetencje techniczne w zakresie elektroniki mile widziane,
 • Znajomość programu MS Office.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • Szerokie spektrum działań - nie jesteśmy ukierunkowani na specjalizacje - patrzymy szeroko!
 • Możliwość rozwoju zawodowego - kwartalne szkolenia, wymiana doświadczeń,
 • Wsparcie merytoryczne ze strony doświadczonego zespołu (6 osób oraz kierownik),
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia,
 • Dofinansowanie do dojazdów,
 • Pakiet socjalny (ZFŚP, wczasy pod gruszą, premie świąteczne, karta sportowa),
 • Pracę tylko na 2 zmiany, od poniedziałku do piątku.
 
Jeśli jesteś zainteresowany naciśnij przycisk „Aplikuj".
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 

Klikając przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez Hermes Polska sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

 
 
 
 
 
Firma Hermes Polska Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy HERMES GmbH to jeden z czołowych producentów materiałów ściernych, działający nieprzerwanie na polskim rynku od ponad 20 lat. Dołączając do naszego zespołu możesz liczyć na wzajemny szacunek oraz pewność, że zależy nam na Tobie i Twoich kompetencjach. Jeżeli szukasz stabilnego pracodawcy – dobrze trafiłeś/aś! Obecnie, do naszego zespołu poszukujemy kandydatów, którzy posiadają wiedzę z zakresu pneumatyki, mechaniki i elektryki oraz chcieliby rozwijać się w obszarze utrzymania ruchu na stanowisku:
Technik utrzymania ruchu
Miejsce pracy: Gądki koło Poznania

Do głównych zadań będzie należało:

 • Przeprowadzanie prewencyjnych przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń (ok. 40 maszyn - bez podziału na obszary, ze zróżnicowanymi maszynami),
 • Usuwanie usterek maszyn i urządzeń, utrzymanie linii produkcyjnych w ruchu - w szerokim zakresie od mechanicznych usterek po elektryczne,
 • Pozyskiwanie ofert na części zamienne do maszyn i urządzeń (praca z komputerem),
 • Konserwacja/naprawa maszyn oraz narzędzi,
 • Codzienny kontakt z operatorami maszyn w celu naprawiania/przeciwdziałania usterkom,
 • Uczestnictwo w kwartalnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Poszukujemy kandydatów o następujących kwalifikacjach:

 • Wykształcenie średnie techniczne - celujemy w osoby, które chcą się uczyć i rozwijać w dziedzinie utrzymania ruchu,
 • Umiejętność korzystania ze schematów mechanicznych i elektrycznych,
 • Umiejętność napraw elektrycznych i elektromechanicznych,
 • Umiejętność diagnozowania przyczyn powstawania awarii w układach automatyki, napędów elektrycznych i pneumatyki,
 • Uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń do 1kV,
 • Wiedza/kompetencje techniczne w zakresie elektroniki mile widziane,
 • Znajomość programu MS Office.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • Szerokie spektrum działań - nie jesteśmy ukierunkowani na specjalizacje - patrzymy szeroko!
 • Możliwość rozwoju zawodowego - kwartalne szkolenia, wymiana doświadczeń,
 • Wsparcie merytoryczne ze strony doświadczonego zespołu (6 osób oraz kierownik),
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia,
 • Dofinansowanie do dojazdów,
 • Pakiet socjalny (ZFŚP, wczasy pod gruszą, premie świąteczne, karta sportowa),
 • Pracę tylko na 2 zmiany, od poniedziałku do piątku.
 
Jeśli jesteś zainteresowany naciśnij przycisk „Aplikuj".
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 

Klikając przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez Hermes Polska sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Ogłoszenie archiwalne