Oferta pracy

Technik Utrzymania Ruchu

MB Aerospace Technologies (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością O firmie

 • Kalisz, wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
MB Aerospace Technologies Sp. z o.o. w Kaliszu to firma zajmująca się procesami specjalnymi w produkcji silników lotniczych, będąca częścią międzynarodowego holdingu działającego na terenie Europy, USA i Azji poszukuje osoby na stanowisko:
Technik Utrzymania Ruchu
 • identyfikowanie źródeł awarii maszyn i urządzeń,
 • analiza przyczyn awarii maszyn i koordynowanie akcji naprawczych
 • utrzymywanie w pełnej sprawności ruchowej, konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych, CO
 • zapobieganie awariom poprzez działania prewencyjne, wg obowiązując procedur, TPM
 • usuwanie awarii maszyn i urządzeń,
 • dokonywanie zapisów w istniejącej dokumentacji systemowej działu,
 • dbałość o utrzymanie we właściwym stanie całej infrastruktury zakładu,
 • uczestnictwo w pracach wymaganych przy realizacji inwestycji i modernizacji,
 • dbałość o powierzone narzędzia, sprzęt i części zamienne,
 • komunikacja z klientami wewnętrznymi (zwłaszcza działem produkcji oraz z kierownictwem DUR) w celu zapewnienia przepływu informacji istotnych dla spełnienia postawionych wskaźników.
 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • doświadczenie związane z mechaniką urządzeń oraz instalacji pomocniczych,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną i czytania schematów technicznych,
 • zdolności do analizy i diagnozowania,
 • warunek konieczny - świadectwo kwalifikacji SEP w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych do 1kV,
 • mile widziana znajomość obsługi komputera oraz pracy w środowisku Microsoft Office,
 • mile widziana wiedza i doświadczenie w wdrażaniu procesów TPM,
 • zaangażowanie i inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność współpracy w zespole.
 • zatrudnienie na umowę o pracę, pełny etat,
 • elastyczny czas pracy, możliwość uzgodnienia godzin pracy,
 • atrakcyjny pakiet benefitów pracowniczych (dodatek świąteczny, karta Multisport),
 • dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego,
 • plan rozwoju zawodowego dostosowany do indywidualnych potrzeb,
 • szkolenia związane z obsługą żurawi, suwnic itp. jeśli będą konieczne.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MB Aerospace Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Elektryczna 8 wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000185958, NIP: 6181979490., REGON: 251602380 (dalej AD);
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby spółki wskazany w ust. 1)
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust. 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie
  w określonym w zgodzie celu;
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy
  i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty z Grupy MB Aerospace, ewentualnie usługodawcy usług związanych z procesem rekrutacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, to jest do podmiotów z Grupy MB Aerospace. 
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 lata celu przyszłych rekrutacji;
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymywani ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego.
  W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pai są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy