Ta oferta pracy jest nieaktualna od 228 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik Utrzymania Ruchu - Mechanik/Elektryk (Service Technician) (M/K)

 • Sosnowiec, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-10-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Reliability Engineering Technician (mechanik/elektryk). Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

  Technik Utrzymania Ruchu - Mechanik/Elektryk (Service Technician) (M/K)
  Miejsce pracy: Sosnowiec
  608097
  Osoba na stanowisku Reliability Engineering Technician ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe doskonalenie systemów.

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • nadawanie priorytetu najlepszym praktykom w zakresie BHP we wszystkich wykonywanych zadaniach;
  • wykonywanie zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej w odniesieniu do całego sprzętu w obiekcie;
  • szybkie reagowanie na awarie, komunikacja ze stronami, których dotyczy problem, i jego efektywne usuwanie;
  • wspieranie stałego doskonalenia poprzez wyciąganie wniosków z awarii oraz przesyłanie uwag i sugestii dotyczących udoskonaleń za pośrednictwem kierownika liniowego;
  • zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych;
  • wspieranie osób na stanowisku Senior Reliability Engineering Technician i czerpanie z ich wiedzy.

  PODSTAWOWE WYMAGANIA:

  • duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych,
  • doświadczenie w pracy z systemami planowania konserwacji zapobiegawczej,
  • doświadczenie w wykrywaniu usterek w systemach automatyzacji i zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów,
  • umiejętność korzystania ze schematów mechanicznych i elektrycznych,
  • podstawowe umiejętności w zakresie prac warsztatowych,
  • doświadczenie w konserwacji przenośników oraz pracy z inwerterami/kontrolerami silników,
  • doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP,
  • doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,
  • gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.

  PREFEROWANE KWALIFIKACJE:

  • doświadczenie w pracy obejmującej przełączanie wysokiego napięcia,
  • doświadczenie w pracy z maszynami sortującymi,
  • doświadczenie w zakresie konserwacji/konfiguracji skanerów kodów kreskowych,
  • doświadczenie w pracy z maszynami drukującymi i etykietującymi.

  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.