Oferta pracy

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez TechniSat Digital Sp. z o.o. , z siedziba w Siemianicach dla potrzeb bieżącego procesu rekrutacyjnego" ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez TechniSat Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianicach w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych odpowiadających mojej ofercie pracy " Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO), informujemy Państwa, że: 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest TechniSat Digital Sp. z o.o., ul. Poznańska 2, Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie, KRS: 0000242289; 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected]; 3. Dane będą przetwarzane w celu: a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy; b) przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO; c) weryfikacji posiadanych przez Państwa kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Państwem; d) uwzględnienia Państwa aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych – podstawą prawną jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit a; e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO. 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu opisanym w: a) pkt. 3 lit a i c – przez okres niezbędny do realizacji celu – zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego i wyboru kandydata przez Administratora, b) pkt. 3 lit b – dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora. c) pkt 3 lit. d – aż do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesiące od przesłania aplikacji; d) pkt. 3 lit. e – przez okres dwóch miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 7. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyraźna zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8. Na podstawie obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
TechniSat Digital Sp. z.o.o

Technik Utrzymania Ruchu

TechniSat Digital Sp. z.o.oO firmie

 • Polna 14, Prusice
  Prusice, dolnośląskie
 • Ważna jeszcze 6 dni
  do: 28 kwi 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)

TechniSat Digital Sp. z.o.o

Polna 14

Prusice

Twój zakres obowiązków

 • Bieżące utrzymanie ruchu linii produkcyjnych (naprawa układów mechanicznych, pneumatycznych oraz pomiarowych);

 • Przeglądy i naprawa maszyn i stanowisk pracy;

 • Naprawa i rozbudowa sieci i systemów teleinformatycznych, instalacja oprogramowania oraz konfiguracja w środowisku Windows;

Nasze wymagania

 • Wykształcenie techniczne o profilu elektryk/ automatyk/ elektronik/ informatyk lub pokrewne;

 • Zdolność do pracy na wysokości;

 • Umiejętność lutowania elementów elektronicznych przewlekanych i montowanych powierzchniowo;

 • Znajomość komponentów elektronicznych;

 • Praktyczna umiejętność obsługi elektronarzędzi;

 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznych / schematów;

 • Uprawnienia SEP E1, E2, E3 min. na poziomie obsługi i konserwacji lub gotowość do ich zdobycia;

 • Rzetelność, punktualność, odpowiedzialność;

Mile widziane

 • Doświadczenie w zakładzie produkcyjnym na podobnym stanowisku;

To oferujemy

 • Zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku polskim i zagranicznym;

 • Kartę żywieniową (do 190 zł miesięcznie);

 • Pracę w nowoczesnym parku maszynowym;

 • Pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, świadczenia pieniężne i rzeczowe);

 • Pracę w systemie równoważnym do 12 godz. (godz. 7-19, 19-7);

 • Dobrą atmosferę pracy;

 • Bezpłatne dowozy z okolicznych miejscowości;

 • Benefity

 • ubezpieczenie na życie

 • owoce

 • kawa / herbata

TechniSat Digital Sp. z.o.o

Grupa TechniSat projektuje i produkuje elektronikę użytkową oraz produkty informatyczne na terenie Unii Europejskiej. Od czasu założenia 1987 roku, grupa jest wiodącym dostawcą urządzeń do odbioru telewizji satelitarnej oraz produktów technologii transmisji danych. Produkcja odbywa się w zakładach na terenie Europy, w tym także w Polsce – TechniSat Digital Sp. z o.o. w Siemianicach koło Obornik Śląskich i Prusicach, gdzie produkowane są obecnie m.in. wysokiej klasy routery bezprzewodowe i repeatery..

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje