Ważna informacja dla agencji rekrutacyjnych lub firm o podobnym profilu działalności.

GSK nie akceptuje rekomendowania (zgłaszania) kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie. Wszystkie agencje rekrutacyjne zobowiązane są do kontaktu z Działem HR w celu otrzymania pisemnej zgody przed rekomendowaniem (zgłoszeniem) jakiegokolwiek kandydata do pracy w GSK. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym zawarcie jakiejkolwiek umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy agencją rekrutacyjną a GSK. W przypadku braku pisemnej zgody, wszelkie działania podejmowane przez agencje rekrutacyjne uznaje się jako przeprowadzone bez zgody i bez umowy z GSK. GSK nie jest w takim wypadku zobowiązana do jakichkolwiek płatności wynikających z takich działań, ani też do jakichkolwiek płatności z tytułu rekomendowania kandydatów przez agencje rekrutacyjne w odniesieniu do ofert pracy zamieszczanych na tej stronie.
GSK

Technik Utrzymania Ruchu

GSKO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

GSK

Grunwaldzka

Poznań

Dotarcie z właściwymi produktami ochrony zdrowia do milionów ludzi
to nasze największe wyzwanie.
Bez Twoich umiejętności jest ono jeszcze większe.

Wyzwanie, Zmiana,
Więcej znajdziesz na stronach
gsk.com/pl/kariera

GSK to jedna z wiodących firm branży ochrony zdrowia na świecie, opierająca swoją działalność na innowacji i osiągnięciach naukowych. Naszą misją jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Prowadzimy badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego w trzech podstawowych obszarach: produktów farmaceutycznych (Pharmaceuticals), szczepionek (Vaccines) i produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare). W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i przejrzystą współpracę. Polskim pacjentom dostarczamy łącznie ponad 300 leków i produktów ochrony zdrowia.

Technik Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Poznań

Zakres odpowiedzialności:

 • Wykonywanie planowanych konserwacji maszyn i systemów zgodnie z harmonogramem
 • Utrzymywanie ciągłości pracy maszyn i linii produkcyjnych poprzez bieżący nadzór nad ich eksploatacją i wykonywanie prac regulacyjnych
 • Usuwanie awarii maszyn i systemów inżynieryjnych oraz znajdowanie i eliminowanie ich przyczyn
 • Sprawne posługiwanie się dokumentacją techniczną
 • Realizacja i przestrzeganie polityki GMP i globalnych standardów GMP
 • Realizacja i przestrzeganie polityki EHS i globalnych standardów EHS

Podstawowe oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne  w zakresie: elektroniki, mechatroniki, automatyki lub pokrewne.
 • Biegła umiejętność pracy ze schematami elektrycznymi i pneumatycznymi oraz umiejętność diagnostyki układów sterowania w tym usuwanie awarii
 • Doświadczenie w pracy w obszarze utrzymania ruchu w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym lub pokrewnym  
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 • Wysoka motywacja i gotowość do ciągłego podnoszenia kompetencji  i rozwoju w wyżej określonych obszarach działalności biznesowej.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego.
Mile widziane:
 • Uprawnienia SEP
 • Znajomość układów sterowania opartych o układy stykowe i sterowniki PLC.

Oferujemy:

 • Pracę w wiodącej firmie z branży ochrony zdrowia
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, PPE, opieka medyczna, karty sportowe, dofinansowania wakacyjne oraz rekreacyjne)
 • Możliwości rozwoju w roli oraz w strukturach firmy
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Pracę, która ma znaczenie – pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
 • Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta


 

GSK to jedna z wiodących firm branży ochrony zdrowia na świecie, opierająca swoją działalność na innowacji i osiągnięciach naukowych. Naszą misją jest poprawiać jakość życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Prowadzimy badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego w trzech podstawowych obszarach: produktów farmaceutycznych (Pharmaceuticals), szczepionek (Vaccines) i produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare). W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i przejrzystą współpracę. Polskim pacjentom dostarczamy łącznie ponad 300 leków i produktów ochrony zdrowia.

Technik Utrzymania Ruchu

Zakres odpowiedzialności:

 • Wykonywanie planowanych konserwacji maszyn i systemów zgodnie z harmonogramem
 • Utrzymywanie ciągłości pracy maszyn i linii produkcyjnych poprzez bieżący nadzór nad ich eksploatacją i wykonywanie prac regulacyjnych
 • Usuwanie awarii maszyn i systemów inżynieryjnych oraz znajdowanie i eliminowanie ich przyczyn
 • Sprawne posługiwanie się dokumentacją techniczną
 • Realizacja i przestrzeganie polityki GMP i globalnych standardów GMP
 • Realizacja i przestrzeganie polityki EHS i globalnych standardów EHS

Podstawowe oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne  w zakresie: elektroniki, mechatroniki, automatyki lub pokrewne.
 • Biegła umiejętność pracy ze schematami elektrycznymi i pneumatycznymi oraz umiejętność diagnostyki układów sterowania w tym usuwanie awarii
 • Doświadczenie w pracy w obszarze utrzymania ruchu w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym lub pokrewnym  
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 • Wysoka motywacja i gotowość do ciągłego podnoszenia kompetencji  i rozwoju w wyżej określonych obszarach działalności biznesowej.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego.
Mile widziane:
 • Uprawnienia SEP
 • Znajomość układów sterowania opartych o układy stykowe i sterowniki PLC.

Oferujemy:

 • Pracę w wiodącej firmie z branży ochrony zdrowia
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, PPE, opieka medyczna, karty sportowe, dofinansowania wakacyjne oraz rekreacyjne)
 • Możliwości rozwoju w roli oraz w strukturach firmy
 • Nagrody za polecenia pracowników
 • Pracę, która ma znaczenie – pomagamy ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej, żyć dłużej
 • Kulturę pracy opartą na wartościach takich jak szacunek dla ludzi, uczciwość, transparentność i koncentracja na potrzebach pacjenta/konsumenta
 

Ogłoszenie archiwalne