Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest TOYOTA BOSHOKU POLAND  Sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach, przy ul. Wyzwolenia 56, 59-730 Nowogrodziec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320307 (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).  Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w kwestiach związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych pod adres email: [email protected]

Toyota Boshoku Poland

Technik Utrzymania Ruchu

Toyota Boshoku PolandO firmie

Toyota Boshoku Poland

Wyzwolenia

Wykroty (pow. bolesławiecki)

Grafika górna

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie utrzymania ciągłości i sprawności instalacji i urządzeń używanych w procesie produkcji,
 • Diagnozowanie, ocena i usuwanie przyczyn usterek technicznych,
 • Prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych,
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi,
 • Współudział w realizacji inwestycji i modernizacji urządzeń.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia techniczne kierunkowe o profilu elektrycznym lub elektromechanicznym,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomości zagadnień z zakresu energetyki, mechaniki ogólnej, hydrauliki siłowej i pneumatyki,
 • Uprawnień SEP do 1 kV,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności szybkiego uczenia się,
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym,
 • Znajomości języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj 
oraz dołączenie poniższej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (Administrator), w dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Oświadczam, że mam świadomość, że mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”

Grafika dolna
Technik Utrzymania Ruchu

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie utrzymania ciągłości i sprawności instalacji i urządzeń używanych w procesie produkcji,
 • Diagnozowanie, ocena i usuwanie przyczyn usterek technicznych,
 • Prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych,
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi,
 • Współudział w realizacji inwestycji i modernizacji urządzeń.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia techniczne kierunkowe o profilu elektrycznym lub elektromechanicznym,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomości zagadnień z zakresu energetyki, mechaniki ogólnej, hydrauliki siłowej i pneumatyki,
 • Uprawnień SEP do 1 kV,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności szybkiego uczenia się,
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym,
 • Znajomości języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj 
oraz dołączenie poniższej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (Administrator), w dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Oświadczam, że mam świadomość, że mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie, a moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”

Ogłoszenie archiwalne