Ta oferta pracy jest nieaktualna od 85 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technolog

  • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
  • Specjalista
  • 26.06.2018

    Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

    Celem działań  Firmy Skraw- Mech Sp. z o.o.  jest osiągniecie wiodącej pozycji na rynku nie tylko w zakresie cięcia laserowego, konstrukcji i obróbki skrawaniem, ale także sukcesywne poszerzanie zakresu naszych usług, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta

    Technolog
    Miejsce pracy: Bydgoszcz

    Zakres obowiązków:

    • Opiniowanie zapytań ofertowy;
    • Opracowywanie kalkulacji usługi i wyrobu;
    • Opracowywanie technologii wykonania wyrobu;

    Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

    • Wykształcenie wyższe techniczne;
    • Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku;
    • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
    • Umiejętność pracy w grupie;
    • Znajomość programu AutoCad;

     Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) wraz z zamieszczoną w treści klauzulą za pomocą przycisku.

    Prosimy o umieszczenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w aplikacji.

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)” 
     
    Pragniemy poinformować, iż:
    1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Mechaniczny SKRAW-MECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-082), przy ul. Zygmunta Augusta 11,
    2. w sprawie Ochrony Danych Osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected],
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji,
    4. podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana także innych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na udział także w przyszłych procesach rekrutacyjnych – udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji,
    6. odbiorcą moich danych osobowych, poza administratorem, będą:
    1)  upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji,
    2)  w przypadku zaproszenia Pani/Pana na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora – podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,
    3)  w przypadku podjęcia decyzji o Pani/Pana zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy,
    1. przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
    2. w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
    3. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać od Pani/Pana informacji określonych w art. 221 Kodeksu pracy,
    5. decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.