Ta oferta pracy jest nieaktualna od 172 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technolog-Cukiernik

 • Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Modlin (pow. nowodworski), mazowieckie
 • Specjalista
 • 02.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Firma cukiernicza „MW Janczewscy” - producent wysokiej jakości produktów
  cukierniczych w związku z dynamicznym rozwojem oraz uruchomieniem nowoczesnego zakładu produkcyjnego poszukuje najlepszych kandydatów na stanowisko:
  Technolog-Cukiernik
  Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Modlin (pow. nowodworski)
  bottom

  Zakres odpowiedzialności:

  • Praca w Dziale Technologii w ramach działalności wspierającej procesy produkcji cukierniczej, kreowanie, testowanie i wdrażanie nowych produktów , w tym na liniach produkcyjnych, optymalizacja procesów produkcyjnych w fabryce o wysokim stopniu automatyzacji.

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie kierunkowe z zakresu technologii żywności, cukiernictwa, min. średnie
  • Gruntowne praktyczne doświadczenie branżowe w zakresie kreowania oraz implementacji nowych produktów także na liniach produkcyjnych - warunek kluczowy
  • Doświadczenie branżowe w zakresie opracowywania technologii produktów cukierniczych oraz prowadzenia dokumentacji będą atutem
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie plusem
  • Odpowiedzialność;przedsiębiorczość, silna motywacja do budowania i rozwijania kariery zawodowej

  Ze swojej strony oferujemy:

  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Profesjonalne i przyjazne środowisko pracy zapewniające rozwój i ciekawe wyzwania
  • Bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
  bottom
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o załączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).”

  Dodatkowa klauzula (opcjonalnie):

  „ Wyrażam zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach”

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Firma Cukiernicza „MW Janczewscy” Mariola Janczewska.z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, adres: ul. Wojska Polskiego 43, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki;

  2) W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:[email protected]

  3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

  4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

  5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

  administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.