Oferta pracy

Technolog ds. Wdrożeń

Ceramika Nowa Gala SAO firmie

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramiczna 1

Końskie

Cerrad w trójce Najlepszych Pracodawców w rankingu Pracodawca Rzeczpospolitej 2019
 
W ramach Grupy Kapitałowej (Cerrad, Ceramika Nowa Gala, Ceramika Gres) aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy w Ceramice Nowej Gali z siedzibą w Końskich na stanowisko:
Technolog ds. Wdrożeń
Miejsce pracy: Końskie

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie prac projektowo - wdrożeniowych nowych produktów i technologii,
 • Pozyskiwanie wzornictwa: projektów graficznych, dekoracji i struktur dla nowych produktów,
 • Pozyskiwanie surowców do prób nowych wzorów,
 • Wykonywanie prototypów nowych wzorów,
 • Tworzenie dokumentacji wdrożeniowych,
 • Współpraca w ramach firmy z Działami zaangażowanymi w proces wdrożenia nowego produktu,
 • Monitorowanie procesu produkcji wdrożonych wzorów i ich modyfikacja w przypadku wystąpienia wad,
 • Uczestnictwo w targach i wystawach branżowych,

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: wzornictwo przemysłowe, ceramika, project management,
 • Znajomość programu Photoshop,
 • Znajomość minimum jednego z języków: angielski, hiszpański, włoski w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność dążenia do wyznaczonego celu, elastyczność, innowacyjność i orientacja na klienta,
 • Prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,
 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Miłą atmosferę pracy w ambitnym i profesjonalnym zespole,
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych.
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w jednej ze Spółek Grupy Kapitałowej (Cerrad Sp. z o.o., Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Gres S.A.) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”
 
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie oraz Spółki z Grupy Cerrad (Ceramika Gres S.A., Cerrad Sp.z.o.)
2. Informujemy, że Ceramika Nowa Gala S.A. może udostępnić Pani/Pana dane osobowe spółkom z Grupy Cerrad, obejmującym dane zawarte w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody wyrażone przez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie prze Panią/Pana aplikacji w procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).
3. W Ceramice Nowa Gala S.A. nie został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, ale w przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt z Biurem Zarządu za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób,
- art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
a) Spółki z grupy: Cerrad Sp. z o.o., Ceramika Gres S.A.,
b) podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Wyżej wskazani odbiorcy danych osobowych stanowią odbiorców Grupy Cerrad. Odbiorcy wskazani w lit. b stanowią odbiorców pozostałych spółek z grupy Cerrad
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy [email protected]
8. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy