Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Technolog / Kierownik Działu Jakości / Infrastruktura Drogowa

Mantel Sp. z o.o.O firmie

 • Łomża, podlaskie

 • Ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Jesteśmy firmą rekrutacyjną. Naszym klientem jest jedna z wiodących firm europejskich, specjalizująca się w budownictwie drogowym i tunelowym. Firma obecnie zaangażowana jest w budowę dróg ekspresowych na terenie Polski jako generalny wykonawca.

 

Technolog / Kierownik Działu Jakości / Infrastruktura Drogowa

Opis stanowiska:

 • Przegląd certyfikatów materiałowych, świadectw zgodności, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i tworzonych na bieżąco dokumentów budowy, tj. wniosków materiałowych, recept na mieszanki,  itp., pod kątem spełnienia wymagań jakościowych.
 • Opracowywanie specyfikacji technicznej oraz innych dokumentów uzupełniających;
 • Współpraca z działem zakupów w zakresie wyboru materiałów.
 • Kontrola i zarządzanie pracą laboratorium.
 • Ocena dostarczanych prefabrykatów, materiałów sypkich, stali konstrukcyjnej, elementów i urządzeń, itp. pod kątem zgodności z dokumentami odniesienia i parametrów jakościowych, kontrola poprawności składowania i transportu wewnętrznego materiałów, od momentu odbioru do momentu zabudowania.
 • Kontrola robót inżynieryjno-budowlanych pod kątem zgodności ich ułożenia w planie i profilu, w odniesieniu do projektu budowlanego i wykonawczego.
 • Sporządzanie i archiwizacja dokumentacji z prowadzonych kontroli, w oparciu o procedury wewnętrzne Wykonawcy, proponując działania korygujące i naprawcze oraz wdrażając je w praktyce po ich zatwierdzeniu.

Wymagania:

 

 • Min. kilkuletnie doświadczenie w pracy w zakresie systemów zarządzania jakością, przy realizacjach kontraktów infrastruktury drogowej.
 • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym.
 • Znajomość normy ISO, w zakresie robót inżynieryjno-budowlanych.
 • Dobra znajomość AutoCAD i MS Excel.
 • Wysoki poziom dobrej organizacji, samodzielności oraz zorientowanie na realizację celów.
 • Znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Pracę przy rozpoczynającej się budowie drogi ekspresowej.
 • Atrakcyjne zarobki adekwatne do doświadczenia- do negocjacji.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Zakwaterowanie lub dodatek mieszkaniowy.
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej.
 • Samochód służbowy.
 1. Administratorem danych osobowych jest Mantel Sp. z o.o. ul. Legnicka 49d/5d, 54-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000608096, posiadająca numer REGON: 363981666 oraz numer NIP: 8943075091 (dalej: Administrator lub Spółka). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, Panem Dominikiem Putzem, można skontaktować się przez adres e-mail: [email protected]
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu przeprowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 3. Dane osobowe przekazane Spółce nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że zostanie przez Pana wyrażona na to zgoda. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji oraz okres 3 lat w przypadku udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, w każdym jednak przypadku nie dłużej jednak niż do momentu wycofania udzielonej zgody.
 5. Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili może zostać przez Pana/Panią cofnięta. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
 6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez Spółkę.

Ogłoszenie archiwalne