Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technolog w Zakładzie Stopów Miękkich

 • Kęty, małopolskie
 • Specjalista
 • 2019-04-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Kęty największy polski producent profili i komponentów aluminiowych. Krajowy lider z silną pozycją wśród znaczących europejskich przetwórców aluminium.  Uznana marka, swoim klientom z różnych krajów i branż oferuje najwyższej jakości wyroby i serwis.  Jest jedną z 26 spółek Grupy Kapitałowej Kęty, który zatrudnia łącznie 4650 pracowników.
   
  Dołącz do nas wspierając swoimi umiejętnościami i doświadczeniem wykwalifikowanych pracowników w Zakładzie Stopów Miękkich w Kętach

   

   

   


  Technolog
  w Zakładzie Stopów Miękkich

  Miejsce pracy: Kęty

  Zakres odpowiedzialności:

  • Opracowywanie i wdrażanie technologii wytwarzania wyrobów wyciskanych
  • Aktualizacja bazy technologicznej
  • Analiza przyczyn powstawania niezgodności i propozycja działań likwidacji nieprawidłowości powstałych w procesie produkcyjnym
  • Przygotowywanie dokumentów
  • Wykonywanie pomiarów do analizy i nadzór nad bazą technologiczną - Analiza Systemów Procesu

  Oczekiwania wobec kandydata 

  • Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziany kierunek: przeróbka plastyczna metali nieżelaznych)
  • Preferowane doświadczenie zawodowe w branży metalowej
  • Bardzo dobra znajomość pakietu Office
  • Dobra znajomość j. angielskiego
  • Prawo jazdy kat .B - czynne
  • Zaangażownie w pracę
  • Umiejętność myślenia innowacyjnego oraz pracy koncepcyjnej
  • Samodzielność, otwartość na zmiany, kreatywność

  Oferta firmy:

  • Dołącz do zespołu specjalistów, którzy uczestniczą w rozwoju firmy
  • Rozwijaj swoje umiejętności przy wsparciu kolegów
  • Zbuduj swoją karierę w firmie o ugruntowanej, stabilnej pozycji na rynku
  • Dodatkowe benefity - opieka medyczna dla pracownika i członków najbliższej rodziny, pracowniczy program emerytalny
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem:  Technolog_ZM

  Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:

   

  Wyrażam/nie wyrażam zgodę/-y na przetwarzanie przez Grupę Kęty SA. moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku: Technolog.

  Wyrażam/nie wyrażam zgodę/-y na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Grupę Kęty SA. przez okres 1 roku.

  Wyrażam/nie wyrażam zgodę/-y na przekazywanie moich danych osobowych innym spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA. na potrzeby prowadzonych przez nie rekrutacji.

  Odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.


  Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Grupa Kęty S.A. informuje, że:
  Administratorem danych osobowych jest Grupa Kęty S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, NIP: 5490001468).Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji wynikających z przepisów prawa pracy, a także podanych dobrowolnie przez kandydata do pracy .

  Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Grupy Kęty S.A., w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz przełożeni, a także podmiotów świadczące usługi kadrowe, informatyczne.

  Dane osobowe są zbierane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Grupy Kęty S.A. polegającego na realizacji praw i obowiązków związanych ze rekrutacja do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

  Obejmują one w szczególności:

  1)       imię (imiona) i nazwisko;

  2)       imiona rodziców;

  3)       datę urodzenia;

  4)       miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

  5)       wykształcenie;

  6)       przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  W przypadku danych osobowych, które nie są wymienione w art. 22 1 § 1 k.p., podstawą ich przetwarzania jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to takich danych jak np.:

  • wizerunek (zdjęcie);
  • prywatny adres poczty elektronicznej i prywatny numer telefonu;
  • testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej;
  • zapis wideo rozmowy;
  • kwalifikacje zawodowe i uprawnienia (np. prawo jazdy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne podobne);
  • umiejętności (np. znajomość języków obcych).

  Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy w Grupie Kęty S.A. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych jest dobrowolne.

  Masz prawo do żądania od Grupy Kęty S.A.: dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych wynika z przepisu prawa), ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany).

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w prawnie uzasadnionym celu Grupy Kety S.A., kandydatowi do pracy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: [email protected], tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres administratora.

  Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

  Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, po jego zakończeniu tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania ani przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.