Test Analyst

 • Warszawa, mazowieckie
 • Żwirki i Wigury 16C, 02-143 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 25.08.2019
 • Ważna jeszcze 9 dni (do 24.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  as a Test Analyst


  At Schenker Technology Center (Warsaw), you are part of a global logistics and IT network that connects the world. A network that allows you to shape your career by encouraging you to contribute and truly make a difference. With more than 76,000 colleagues worldwide, we welcome diversity and thrive on individual backgrounds, perspectives and skills. Together as one team, we are Here to move!

  Your tasks

  • Executes, interprets and records test cases in accordance with project test plans
  • Reviews requirements and specifications, and defines test conditions
  • Designs test cases and test scripts under own direction, mapping back to pre-determined criteria, recording and reporting outcomes
  • Analyses and reports test activities and results Identifies and reports issues and risks associated with own work
  • Preparation of the test environment, incl. test data
  • Provides advice to the Test Manager and other stakeholders regarding feasibility of technical testing tasks

  Your profile

  • Study to university degree level of computer science, information systems or a comparable education
  • Certified Tester Foundation Level is required, Ideally Certified Tester Advanced Level (ISTQB)
  • Familiar with Test Management Tools like HPQC, Zephyr or TestRail
  • Hands-on basic experience with SQL queries and API test tools (SoupUI, Rest Assured, Postman – one of them)
  • Strong technical software development and requirements management knowledge helpful
  • Experience in working with UML-based documentation would be a plus
  • Experience with Agile Software as well as V-Model Driven Development methods
  • Fluency in written and spoken English
  • Willingness to sometimes travel

  Our offer

  • Private health care with an option for a family coverage
  • Group life insurance
  • Subsidized sport cards, cinema and theatre tickets
  • Structured training and development program
  • Work for a global industry leader
  • Various challenges at work
  • Great atmosphere
  • Opportunity to participate in the employee volunteering program

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Schenker Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

  Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
  Prowadzenie bieżącej rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
    art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych)
  Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w przyszłych procesach rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)
  1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, firmy doradztwa personalnego oraz firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników.
  2. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej
  3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane:
   - do momentu zakończenia procesu rekrutacji – w przypadku bieżących rekrutacji,
   - do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  5. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłania oświadczenia na adres e-mail: [email protected].
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwości zawarcia umowy o pracę/zlecenia/o dzieło/o świadczenie usług/o współpracę.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.