1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator).
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b)       kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  c)       w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 1 roku od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
   
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], telefonicznie pod nr +48225702580 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Nowa Era sp. z o.o.

Test Automation Engineer (back-end)

Nowa Era sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Nowa Era sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 146D

Warszawa

top

Nowa Era to lider na rynku rozwiązań edukacyjnych oraz firma będąca częścią międzynarodowej organizacji obecnej w ponad 10 krajach Europy. W związku ze strategicznym dla firmy rozwojem w obszarze nowoczesnych technologii, poszukujemy ekspertów doświadczonych w zagadnieniach aplikacji webowych i rozwiązań informatycznych wysokiej wydajności.

Test Automation Engineer (back-end)

Miejsce pracy: Warszawa lub Gdynia


Zakres obowiązków:

 • Rozwijanie projektu testów automatycznych oprogramowania opartego na Java / Spring Boot
 • Tworzenie dokumentacji związanej z procesem testowym
 • Wspieranie, rozwój i optymalizacja wewnętrznych procesów QA

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia w obszarze automatyzacji testów back-end
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Praktycznej znajomość frameworków testowych i/lub mocking frameworks dla projektów opartych na Java. Preferowany Spock Framework lub TestNG/JUnit + RestAssured
 • Stack technologiczny:
  • Java
  • REST
  • Git
  • narzędzia wspierające testy API: Postman (preferowany)/Insomnia
  • Gradle/Maven
  • narzędzia CI/CD: Bamboo/Jenkins/GitLab

Mile widziane:

 • Technologie:
  • AWS
  • Docker
 • Narzędzia do testów wydajnościowych: JMeter/Gatling/Locust.io
 • Scrum/SAFe

Oferujemy:

 • Prace na pełny etat (umowa opracę lub b2b) w stale rozwijającej się firmie (Warszawa lub Gdynia)
 • Dobre warunki i atmosferę w pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego przez realizację ciekawych zadań
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy
 • Nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji (Warszawa, Al. Jerozolimskie 146D / Gdynia, Łużycka 3C)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, a także oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Nowa Era to lider na rynku rozwiązań edukacyjnych oraz firma będąca częścią międzynarodowej organizacji obecnej w ponad 10 krajach Europy. W związku ze strategicznym dla firmy rozwojem w obszarze nowoczesnych technologii, poszukujemy ekspertów doświadczonych w zagadnieniach aplikacji webowych i rozwiązań informatycznych wysokiej wydajności.

Test Automation Engineer (back-end)

Miejsce pracy: Warszawa lub Gdynia

Zakres obowiązków:

 • Rozwijanie projektu testów automatycznych oprogramowania opartego na Java / Spring Boot
 • Tworzenie dokumentacji związanej z procesem testowym
 • Wspieranie, rozwój i optymalizacja wewnętrznych procesów QA

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia w obszarze automatyzacji testów back-end
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Praktycznej znajomość frameworków testowych i/lub mocking frameworks dla projektów opartych na Java. Preferowany Spock Framework lub TestNG/JUnit + RestAssured
 • Stack technologiczny:
  • Java
  • REST
  • Git
  • narzędzia wspierające testy API: Postman (preferowany)/Insomnia
  • Gradle/Maven
  • narzędzia CI/CD: Bamboo/Jenkins/GitLab

Mile widziane:

 • Technologie:
  • AWS
  • Docker
 • Narzędzia do testów wydajnościowych: JMeter/Gatling/Locust.io
 • Scrum/SAFe

Oferujemy:

 • Prace na pełny etat (umowa opracę lub b2b) w stale rozwijającej się firmie (Warszawa lub Gdynia)
 • Dobre warunki i atmosferę w pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego przez realizację ciekawych zadań
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy
 • Nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji (Warszawa, Al. Jerozolimskie 146D / Gdynia, Łużycka 3C)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, a także oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne