Jakie masz uprawnienia odnośnie Twoich danych osobowych?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, przetwarzając je zgodnie z wymaganiami polskiego oraz europejskiego ustawodawstwa. Zwracamy szczególną uwagę na Twoje prawa i w pełni je respektujemy.

Prawo dostępu – możesz skontaktować się z nami, aby otrzymać kopię danych jakie o Tobie przetwarzamy.

Prawo sprostowania – możesz sprostować dane, jeśli zauważysz, że są one nieprawidłowe.

Prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – nasza firma nie korzysta z narzędzi do automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.

Prawo do usunięcia danych – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jeśli cel przetwarzania danych, na który wyraziłeś zgodę, nie będzie uzasadniał ich dalszego przetwarzania, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych mają nasi partnerzy z grupy Spółek 7N: 7N A/S - Dania, 7N Norge AS, 7N Germany Gmbh, 7N CIM Sp. z o.o., 7N Svenge AB, 7N Finland YO, 7N Schweiz AG z Europy oraz z państw trzecich – Seven N Consulting Pvt Ltd – Indie, 7N USA Inc. Dane udostępniamy też – zawsze za Twoją wiedzą – naszym klientom w procesie rekrutacji, na podstawie umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

Jak chronimy Wasze dane osobowe?

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i przeszkolone w procedurach bezpiecznego przetwarzania danych. Dysponujemy odpowiednio zabezpieczoną infrastrukturą IT oraz procedurami organizacyjnymi zabezpieczającymi Twoje dane przed dostępem osób nieupoważnionych, przed ich utratą, bezprawną modyfikacją oraz użyciem niezgodnym z celem w jakim zostały zgromadzone. Stosujemy zabezpieczenia obejmujące: warstwę informatyczną, wielopoziomową ochronę dostępu do danych oraz audyty wewnętrzne badające stosowanie się użytkowników danych do wewnętrznych procedur oraz Regulaminu Przetwarzania Danych.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
7N Sp. z o.o.

Tester Automatyczny

7N Sp. z o.o.O firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 13 dni
  9 Luty 2020
 • Specjalista

Tester Automatyczny

15 960 - 19 320 PLN (95-115 PLN/ h) + VAT

Miejsce pracy: Poznań

7N to agent doświadczonych specjalistów IT. Jesteśmy firmą z duńskimi korzeniami, działającą zgodnie ze skandynawskimi wartościami. W ciągu 30 lat działalności dowiedliśmy, że jawny i przejrzysty model finansowy, współpraca wyłącznie z ekspertami w swoich dziedzinach oraz bardzo dobra opieka nad nimi są najlepszym modelem konsultingu IT. Promujemy kompetencje naszych konsultantów u klientów, oferując możliwość uczestniczenia w różnych projektach, dołączając do tego długoterminowość współpracy i zawodową stabilność.

 


O projekcie

 

Projekt dotyczy rozwoju systemu kredytowego (wersji webowej oraz mobilnej) w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności m.in. dedykowane dla MŚP (odnowienie kredytu, hipoteka, GDM).

 


Zadania:

 • Przeprowadzanie testów  systemów bankowych z wykorzystaniem Java, Selenium WebDriver, testNG
 • Pracę z dokumentacją testową, tworzenie test planów, scenariuszy i przypadków testowych
 • Poprawa i raportowanie błędów

Wymagania:

 • Minimum 2 lata doświadczenie w automatyzacji testów
 • Dobra znajomość Java, Selenium WebDriver (POM)
 • Znajomość SQL, relacyjnych baz danych
 • Znajomość narzędzi do zarządzania testami (np. Test Link)
 • Znajomość dobrych praktyk programowania i automatyzacji testów
 • Podstawowa znajomość: JavaScript (TypeScript), Cucumber
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Naszym konsultantom oferujemy:

 • Jawność finansową: wynagrodzenie w wysokości ok. 15 960 - 19 320 PLN (95-115 PLN/ h) + VAT miesięcznie; 
 • Przejrzysty model (75/25) rozliczeń. Nasi Konsultanci otrzymują 75% stawki, którą 7N otrzymuje za ich pracę od Klienta - ww. stawki są docelowymi, które otrzyma konsultant;
 • Swobodę we współpracy. Nie mamy w swoich umowach wielu ze spotykanych w branży IT zapisów ograniczających działalność zawodową (np. zapisy lojalnościowe itp.);
 • Wsparcie w rozwoju zawodowym. Dofinansowujemy szkolenia, certyfikaty techniczne, udział w konferencjach oraz naukę języków obcych;
 • Dofinansowanie opieki zdrowotnej i karty Benefit Multisport niezależnie od formy współpracy;
 • Współpracę z faktycznymi ekspertami (średni staż zawodowy Konsultanta 7N: 10 lat);
 • Całościowe wsparcie na projekcie osobistego opiekuna-agenta. Priorytetowe traktowanie ciągłości projektowej;
 • Liczne (ok. 10-12 w roku) i stojące na wysokim poziomie eventy firmowe (przykład: 7N Kick Off 2019: https://youtu.be/i5KjJpFBNpI).

Jesteś zainteresowany?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając  w przycisk aplikowania. Dodatkowe informacje o 7N i innych prowadzonych przez nas rekrutacjach znaleźć można na naszej stronie internetowej 7n.com.

Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych 7N Sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesów i projektów rekrutacyjnych, realizowanych przez 7N Sp. z o.o. obecnie oraz w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie potwierdzam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych, do ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania usunięcia w każdym terminie."

15 960 - 19 320 PLN (95-115 PLN/ h) + VAT

Miejsce pracy: Poznań

Tester Automatyczny

7N to agent doświadczonych specjalistów IT. Jesteśmy firmą z duńskimi korzeniami, działającą zgodnie ze skandynawskimi wartościami. W ciągu 30 lat działalności dowiedliśmy, że jawny i przejrzysty model finansowy, współpraca wyłącznie z ekspertami w swoich dziedzinach oraz bardzo dobra opieka nad nimi są najlepszym modelem konsultingu IT. Promujemy kompetencje naszych konsultantów u klientów, oferując możliwość uczestniczenia w różnych projektach, dołączając do tego długoterminowość współpracy i zawodową stabilność.

 


O projekcie

 

Projekt dotyczy rozwoju systemu kredytowego (wersji webowej oraz mobilnej) w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności m.in. dedykowane dla MŚP (odnowienie kredytu, hipoteka, GDM).

 


Zadania:

 • Przeprowadzanie testów  systemów bankowych z wykorzystaniem Java, Selenium WebDriver, testNG
 • Pracę z dokumentacją testową, tworzenie test planów, scenariuszy i przypadków testowych
 • Poprawa i raportowanie błędów

Wymagania:

 • Minimum 2 lata doświadczenie w automatyzacji testów
 • Dobra znajomość Java, Selenium WebDriver (POM)
 • Znajomość SQL, relacyjnych baz danych
 • Znajomość narzędzi do zarządzania testami (np. Test Link)
 • Znajomość dobrych praktyk programowania i automatyzacji testów
 • Podstawowa znajomość: JavaScript (TypeScript), Cucumber
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Naszym konsultantom oferujemy:

 • Jawność finansową: wynagrodzenie w wysokości ok. 15 960 - 19 320 PLN (95-115 PLN/ h) + VAT miesięcznie; 
 • Przejrzysty model (75/25) rozliczeń. Nasi Konsultanci otrzymują 75% stawki, którą 7N otrzymuje za ich pracę od Klienta - ww. stawki są docelowymi, które otrzyma konsultant;
 • Swobodę we współpracy. Nie mamy w swoich umowach wielu ze spotykanych w branży IT zapisów ograniczających działalność zawodową (np. zapisy lojalnościowe itp.);
 • Wsparcie w rozwoju zawodowym. Dofinansowujemy szkolenia, certyfikaty techniczne, udział w konferencjach oraz naukę języków obcych;
 • Dofinansowanie opieki zdrowotnej i karty Benefit Multisport niezależnie od formy współpracy;
 • Współpracę z faktycznymi ekspertami (średni staż zawodowy Konsultanta 7N: 10 lat);
 • Całościowe wsparcie na projekcie osobistego opiekuna-agenta. Priorytetowe traktowanie ciągłości projektowej;
 • Liczne (ok. 10-12 w roku) i stojące na wysokim poziomie eventy firmowe (przykład: 7N Kick Off 2019: https://youtu.be/i5KjJpFBNpI).

Jesteś zainteresowany?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając  w przycisk aplikowania. Dodatkowe informacje o 7N i innych prowadzonych przez nas rekrutacjach znaleźć można na naszej stronie internetowej 7n.com.

Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych 7N Sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesów i projektów rekrutacyjnych, realizowanych przez 7N Sp. z o.o. obecnie oraz w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie potwierdzam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych, do ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania usunięcia w każdym terminie."

Ogłoszenie archiwalne