Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Tester oprogramowania IT w Wydziale Jakości Oprogramowania Aplikacji e-Usługowych

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Ścisła współpraca z zespołem wytwórczym podczas procesu wytwarzania oprogramowania

 • Przygotowanie scenariuszy i planów testów

 • Przeprowadzanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, akceptacyjnych, automatycznych, wydajnościowych;

 • Tworzenie dokumentacji testów

 • Analizowanie sposobu działania oprogramowania

 • Opisywanie i zgłaszanie ewentualnych usterek lub błędów

 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z programistami i analitykami

 • Udział w spotkaniach projektowych

Nasze wymagania

Wymagania minimalne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: min. 0,5 roku w obszarze testowania oprogramowania

Profil idealnego kandydata

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: min. 2 lata w obszarze testowania oprogramowania

Inne:

- Zwracanie uwagi na detale, wysokie poczucie estetyki

- Dociekliwość

- Wiedza z zakresu ISTQB (mile widziany certyfikat)

- Umiejętność tworzenia scenariuszy i przypadków testowych oraz dokumentacji technicznej

- Otwartość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

- Dokładność i systematyczność

Mile widziane

- Znajomość narzędzi Jira, Azure DevOps, JMeter, Postman, SOAP UI

- Umiejętność pisania zapytań SQL na poziomie podstawowym

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego

 • pracę w środowisku nowoczesnych technologii IT

 • możliwość udziału w kluczowych projektach

 • niezbędne narzędzia pracy

 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • dofinansowanie do karty sportowej

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

 • świetnie zlokalizowane biuro w Warszawie (opcjonalnie)

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Curriculum Vitae

W CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania wymaganego doświadczenia zawodowego (mile widziane wskazanie dnia, miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) wraz z wyszczególnieniem ogólnych czynności lub zadań.

Jedno z dwóch oświadczeń:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze.

lub w przypadku chęci uczestnictwa również w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze, innych trwających naborach

oraz w przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF do czasu odwołania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF.

Powyższe oświadczenie może być zawarte (skopiowane) w CV.

CV i składane oświadczenie powinny być opatrzone podpisem.

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 742 z poźn. zm.).

Skontaktujemy się z kandydatami, których aplikacja zostanie uwzględniona w prowadzonym przez CIRF procesie rekrutacyjnym. Oferty nadesłane w odpowiedzi na bieżący nabór będą rozpatrywane łącznie z ofertami kandydatów zgromadzonymi w bazie ofert prowadzonej przez CIRF.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

CIRF jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

O nas

Centrum Informatyki Resortu Finansów, państwowa jednostka budżetowa zapewniająca usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Tester oprogramowania IT w Wydziale Jakości Oprogramowania Aplikacji e-Usługowych

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa/zdalnie