Ta oferta pracy jest nieaktualna od 2 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Tester/Test Manager for Automotive Security

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 19.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top
  Volkswagen Group Services was established in April 2016 as AutoVision Polska, a competence centre in the area of accounting (Competence Centre Accounting). In December 2017 the company started to operate under a new name, referring directly to the brand’s tradition and history. Located in the very centre of Poznań, Volkswagen Group Services provides accounting services to other European Volkswagen companies. It also successfully introduces other areas of activity in the scope of its services.
   
  We are looking for candidates for the position:

  Tester/Test Manager for Automotive Security

  Miejsce pracy: Poznań
  About us
   
  We provide services for CYMOTIVE Technologies - leading automotive cyber-security company that has been established as a joint venture synergy of Volkswagen, the biggest car manufacturer in the world, and leading cyber-security experts from Israel’s high-tech industry.
   
  About The Position
   
  Our customer CYMOTIVE Technologies is a pioneer in functional security testing in the automotive domain. We are looking for additional members to join the testing team
  One of the vacancies demands for an experienced testing specialist, capable of planning and managing testing activities and experienced in writing high quality concepts and specifications for automated functional tests in the field of automotive security. The position is embedded within our interdisciplinary team of specialists from the fields of functional testing and cybersecurity. The activities of the team are performed in close collaboration with our customer.
   
  Responsibilities:
  • Review automotive cybersecurity requirement specifications and technical design documents
  • Develop test cases and test procedures for testing automotive cybersecurity requirements
  • Work with CYMOTIVE’s security experts to discuss complex security requirements and their test cases
  • Create detailed, comprehensive and well-structured test documents from test plan and test design to test case specification and test procedure descriptions
  • Identify and coordinate pre-conditions for functional tests with the customer
  • Support the test automation specialists during test implementation and execution
  • Provide reliable forecasts and status reports (both: internal and to the customer)

  Requirements

  • Master’s or Bachelor’s degree in Engineering, Telecommunications or Computer Science or an equivalent technical background
  • At least three years of experience in embedded software testing processes and tools
  • Experience in automotive testing (experience with Volkswagen AG is an advantage)
  • Extensive experience in planning, designing and managing tests for embedded software in automotive environments
  • Extensive knowledge and experience with automotive and embedded technologies (components, networks, AUTOSAR, HSMs, OSes, protocols, …)
  • Good analytical skills
  • Quick grasp and high interest to dive into new technologies (esp. automotive security)
  • Ability to work in an interdisciplinary and intercultural (German/Israeli) environment
  • Strong written, verbal and interpersonal communication skills
  • Fluent German and/or English
  • Willingness to travel

  Bonus Points

  • Cybersecurity knowledge
  • Familiarity with working in the Volkswagen AG environment
  • ISTQB - certified tester/advanced level test manager
  • Strong programming skills
  • Friendly company culture
  • Flexible working hours
  • Trainings
  • MyBenefit cafeteria system
  • Private medical care
  • Life insurance
  • Multisport card
  • Employee discounts for VW cars
  • Modern office in the centre of Poznań
  • Christmas and holiday bonuses
  • Performance related annual bonus
  • Fresh fruit

  Osoby zainteresowane prosimy o aplikację poprzez przycisk „Aplikuj”

   
  Declaration of consent to personal data processing
  I agree that my personal data included in my job offer will be used by Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań under Article 6 par. 1 point a) of General Data Protection Regulation 2016/679 for the essential needs of the recruitment process until it is finished.
   
   
  Declaration of consent to personal data processing for future recruitment
  I agree that my personal data included in my job offer will be used by Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 under Article 6 par. 1 point a) of General Data Protection Regulation 2016/679 for the essential needs of the future recruitment processes for a period of 3 years from the end of the calendar year in which the consent was given (that is until the 31st December of the third year after the consent was given). After this time my data will be erased.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Group Services sp. z o. o. z siedzibą w  Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

   

  Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i  dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

  • zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), w zakresie danych niewymienionych w art. 22(1) kodeksu pracy;
  • art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, w zakresie danych wymienionych art. 22(1) kodeksu pracy.

   

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych odbiorców, jeżeli będzie to niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu, w szczególności firmom świadczących dla nas usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać także przekazane do innych spółek Grupy Volkswagen w Unii Europejskiej, w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Pani / Pana dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.

   

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych także podczas przyszłych rekrutacji, przez okres trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody).

   

  Posiada Pan/Pani prawo

  • do dostępu do treści danych osobowych, które posiadamy na Pani/Pana temat;
  • do domagania się aktualizacji lub sprostowania wszystkich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia wszystkich takich danych jeżeli są niekompletne;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

  Ma Pan/Pani również prawo, w określonych okolicznościach:

  • do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • do zażądania od nas usunięcia danych osobowych;
  • do zażądania wstrzymania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do zażądania przekazania określonych danych osobowych do Państwa lub do innego administratora danych, lub do zlecenia ich przekazania do takiego innego administratora.

   

  Aby skorzystać z dowolnego z wyżej wymienionych praw, może Pani/Pan zwrócić się do nas np. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej http://volkswagen-groupservices.pl drogą e-mail ([email protected]) lub na piśmie (na adres: Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań).

   

  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

   

  Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

   

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

   

  ………………..                                                                                                         ……………………..

  (miejsce, data)                                                                                                    (podpis)

   

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

   

  ………………..                                                                                                         ……………………..

  (miejsce, data)                                                                                                    (podpis)

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.