Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Getinge Shared Services sp. z o.o.

Third Party Due Diligence Junior Specialist

Getinge Shared Services sp. z o.o.O firmie

Getinge Shared Services sp. z o.o.

Stanisława Klimeckiego 1

Kraków

top
GETINGE is a global leading supplier of innovative medtech products and solutions within healthcare and life science.
 
We employ more than 10 000 talented employees across the globe who deliver innovative products and solutions that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life science. At Getinge you are involved in the creation of sustainable healthcare for future generations.
 
GETINGE is active in over 40 countries and generates sales exceeding SEK 22,5 billion. We operate in more than 40 countries and conduct sales in more than 150 countries. Join us in this exciting journey!
 
Getinge SSC is a Shared Service Center that provides finance & accounting, customer service support services to the entities within Getinge in EMEA Region. We offer great opportunity to develop your carrier path in the international environment and be important part of Getinge Shared Service Center.

Third Party Due Diligence Junior Specialist

Miejsce pracy: Kraków

Third Party Due Diligence Junior Specialist demonstrates basic knowledge of third party due diligence and screening area, willingness to learn and develop new skills in order to establish expertise; is able to complete assigned tasks in a timely manner and delivers outputs meeting quality expectations. In case of new tasks, requires higher supervision and support.

Main responsibilities:

 • Meets deadlines when it comes to assigned due diligence tasks
 • Demonstrates good quality when performing due diligence analysis such as gathering and analyzing internal and external documentation such as business contracts, corporate registry details, annual reports, etc., analyzing potential hits, preparing due diligence reports
 • Demonstrates good communication skills and professionalism when cooperating with internal and external stakeholders
 • Actively participates in the development of third party due diligence process through, e.g. testing new screening and due diligence tools
 • Prepares daily and ad-hoc reporting from due diligence activities
 • Contributes to creation and maintenance of process documentation
 • Participates in process’ improvement initiatives
 • Complies with company’s policies and procedures
 • Identifies areas of risk and process gaps and works with other team members on solutions

Requirements:

 • Good knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) required
 • Very good knowledge of English (written and oral) required
 • Knowledge of Spanish, Portuguese, French, Arabic or any other foreign language will be an asset
 • Experience in third party due diligence or AML/KYC will be an asset

Getinge Shared Services Sp. z o.o.
Klimeckiego 1, 30-705 Cracow

Uprzejmie prosimy o dołączenie do CV poniższego oświadczenia:

Please include the following statement: „I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Personnel Protection Act of 29.08.1997 no 133 position 883).” 

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Getinge Shared Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest Pana/i zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko Third Party Due Diligence Junior Specialist a także przeprowadzenie przyszłych rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 18 miesięcy po zakończeniu danej rekrutacji. Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/i zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 6. Ma Pan/i prawo:

a) cofnąć zgodę w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody;

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c)  żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia.

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

GETINGE is a global leading supplier of innovative medtech products and solutions within healthcare and life science.
 
We employ more than 10 000 talented employees across the globe who deliver innovative products and solutions that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life science. At Getinge you are involved in the creation of sustainable healthcare for future generations.
 
GETINGE is active in over 40 countries and generates sales exceeding SEK 22,5 billion. We operate in more than 40 countries and conduct sales in more than 150 countries. Join us in this exciting journey!
 
Getinge SSC is a Shared Service Center that provides finance & accounting, customer service support services to the entities within Getinge in EMEA Region. We offer great opportunity to develop your carrier path in the international environment and be important part of Getinge Shared Service Center.

Third Party Due Diligence Junior Specialist

Third Party Due Diligence Junior Specialist demonstrates basic knowledge of third party due diligence and screening area, willingness to learn and develop new skills in order to establish expertise; is able to complete assigned tasks in a timely manner and delivers outputs meeting quality expectations. In case of new tasks, requires higher supervision and support.

Main responsibilities:

 • Meets deadlines when it comes to assigned due diligence tasks
 • Demonstrates good quality when performing due diligence analysis such as gathering and analyzing internal and external documentation such as business contracts, corporate registry details, annual reports, etc., analyzing potential hits, preparing due diligence reports
 • Demonstrates good communication skills and professionalism when cooperating with internal and external stakeholders
 • Actively participates in the development of third party due diligence process through, e.g. testing new screening and due diligence tools
 • Prepares daily and ad-hoc reporting from due diligence activities
 • Contributes to creation and maintenance of process documentation
 • Participates in process’ improvement initiatives
 • Complies with company’s policies and procedures
 • Identifies areas of risk and process gaps and works with other team members on solutions

Requirements:

 • Good knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) required
 • Very good knowledge of English (written and oral) required
 • Knowledge of Spanish, Portuguese, French, Arabic or any other foreign language will be an asset
 • Experience in third party due diligence or AML/KYC will be an asset

Uprzejmie prosimy o dołączenie do CV poniższego oświadczenia:

Please include the following statement: „I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Personnel Protection Act of 29.08.1997 no 133 position 883).” 

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Getinge Shared Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest Pana/i zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko Third Party Due Diligence Junior Specialist a także przeprowadzenie przyszłych rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 18 miesięcy po zakończeniu danej rekrutacji. Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/i zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 6. Ma Pan/i prawo:

a) cofnąć zgodę w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody;

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c)  żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia.

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Getinge Shared Services Sp. z o.o.
Klimeckiego 1, 30-705 Cracow

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy