Ta oferta pracy jest nieaktualna od 319 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Time and Motion Study Analysis Specialist

 • podkarpackie
 • Specjalista
 • 01.09.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ITSELECTA is a recruiting agency based in Krakow focused on finding best talents. We have an international team of recruiters and we source in different countries for Polish and Czech customers.
  Time and Motion Study Analysis Specialist - Specjalista Ds. Analizy Czasu i Utrzymania Ruchu

  Job description:

  Our customer, an Industry-leading engineering company belonging to an international Group is looking for a:

  Time and Motion Study Analysis Specialist

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Firma inżyniersko-mechaniczna, będąca liderem,  będąca leaderem w swojej branży i należąca do międzynarodowej grupy firm włoskich, poszukuje pracownika na stanowisko:

  Specjalista Ds. Analizy Czasu i Utrzymania Ruchu

  The main responsibility of the Time and Motion Study Analysis Specialist is to improve the productivity in the manufacturing sector through time and motion study. The position requires measurement of the performance of workers, as well conducting time and motion study with the equipment and machinery. He/She shall obtain improved procedure after the method study.

  Duties:

  • Identifying certain jobs and operations to be timed
  • Collecting the equipment and arrange machinery required to conduct time study and ensure accuracy in recording time
  • Rating the performance of the worker
  • Explaining to the worker the improved working procedure and use of tools and fixtures
  • Conducting the observations and recording them on the time study form
  • Obtaining an improved procedure after the method study

  The ideal candidate has Six Sigma Green Belt. Previous work experience in an international company is to be wished. The candidate needs to have mechanical and/or technical background. He/She has to be fluent in English and Polish. 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Główną odpowiedzialnością osoby na tym stanowisku jest podnoszenie wydajności w sektorze produkcyjnym poprzez badanie czasu i ruchu. Pozycja ta wymaga pomiaru skuteczności pracowników, a także prowadzenia badań czasu i ruchu przy użyciu sprzętu i maszyn, za pomocą czego uzyska udoskonaloną procedurę.

  Obowiązki:

  • Identyfikacja niektórych prac i czynności, które mają zostać zaplanowane
  • Zbieranie sprzętu i przygotowanie maszyn niezbędnych do przeprowadzenia analizy czasu i zapewnienia dokładności w czasie rejestrowania
  • Ocena wyników pracowników
  • Wyjaśnienie pracownikom udoskonalonej procedury roboczej oraz użycia narzędzi i osprzętu
  • Prowadzenie obserwacji i zapisywanie ich na formularzu czasowym
  • Uzyskanie ulepszonej procedury po zastosowaniu metod badawczych

  Idealny kandydat posiada Six Sigma Green Belt. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie będzie dodatkowym atutem. Kandydat musi mieć zaplecze mechaniczne i / lub techniczne oraz wymagana jest biegła zajomość języka angielskiego i języka polskiego.

  We offer:

  The company offers permanent contract and remunerations is based on real candidate work experience.

  Place of work: Podkarpackie region

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Oferujemy:

  Firma oferuje umowę o pracę i konkurencyjne warunki.

  Miejsce pracy: województwo podkarpackie

  Please send your CV in English via Apply link below subject: TIME AND MOTION SPECIALIST 32

  Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."