Ta oferta pracy jest nieaktualna od 439 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Tłumacz

 • Afganistan
 • Specjalista
 • 11.12.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

  DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH w Warszawie

  poszukuje kandydatów na pracowników 
  do pracy w polskich kontyngentach wojskowych (PKW) poza granicami państwa na stanowisko: 

  Tłumacz

  Region: Afganistan

  Do zadań tłumacza należeć będzie m. in.:

  • rzetelne i terminowe tłumaczenie rozmów oraz wszystkich materiałów pisanych,
  • udział w wyjazdach i spotkaniach z lokalną administracją, organizacjami podporządkowanymi oraz przedstawicielami armii i policji, a także udział w innych przedsięwzięciach zgodnie z decyzją Dowódcy PKW,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w różnego rodzaju kontaktach z przedstawicielami armii wchodzących w skład misji i społeczności lokalnej,
  • przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.

  Wymagania ogólne:

  • Bardzo dobry stan zdrowia.
  • Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i mentalności ludności Afganistanu, Iraku, Kuwejtu, Łotwy, Rumunii oraz Włoch.
  • Znajomość jednego z języków: włoskiego (Włochy), rosyjskiego i łotewskiego (Łotwa), rumuńskiego (Rumunia), arabskiego (Irak), dari (Afganistan)
  • Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
  • Ważny paszport.

  Wymagania szczególne:

  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i obcego w mowie i piśmie.
  • Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem. 
  Oferujemy:
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony;
  • atrakcyjne zarobki.

  Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1524).

  1. Curriculum Vitae (zawierające obowiązkowo datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca, serię, nr oraz datę ważności paszportu),
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych,
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

  na adres:

  Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
  Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
  ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

  fax: 261-855-214

  lub

  elektronicznie klikając w przycisk Aplikuj.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.