Tłumacz - język angielski

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 22.05.2019
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 21.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. Oddział w Polsce

  Jesteśmy turecką firmą budowlaną. Realizujemy projekty w Polsce i na całym świecie związane m.in. z budową metra, dróg i mostów.

  Tłumacz - język angielski

  Miejsce pracy: Kraków

  Opis stanowiska:

  • tłumaczenie pisemne dokumentów w parze EN-PL i PL-EN (teksty związane z branża budowlaną, 
   ale również prawne i biznesowe)
  • redagowanie i korekta tekstów
  • tłumaczenia ustne symultaniczne głównie z polskiego na angielski. 

  Wymagania:

  • biegła znajomość języka angielskiego – warunek konieczny
  • wykształcenie wyższe lingwistyczne lub techniczne
  • doświadczenie w tłumaczeniach (minimum roczne)
  • dobra znajomość pakietu MS Office
  • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i terminowość
  • otwartość na nowe wyzwania

  Oferujemy:

  • Współpraca w oparciu o umowę o pracę / kontrakt
  • Współpraca w międzynarodowym środowisku
  • Współpracę z renomowaną firmą budowlaną przy projekcie w Krakowie
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
  • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych
  • Liczne benefity – prywatna opieka medyczna, karta Multisport, dodatkowe szkolenia

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Zgoda na przyszłe rekrutacje:

  Zgadzam się na przetwarzanie przez Gülermak Agır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Gülermak Sp. z o. o. , Mosty Łódź S.A. GLM Kraków Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. GP Mosty Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  spółka cywilna, AGP Metro Polska S.C, Gülermak Swedish Filial, AGN Haga AB, GLM Tramwaj Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


  Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych na poniżej wskazanych zasadach.

  Informacje dotyczące administratora danych

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest: Gülermak Agır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ul. Grzybowska80/82, 00-844 Warszawa.

  Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest Marcin Jędrych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: [email protected], adres siedziby wskazany wyżej lub tel. (+4822) 6615635

  Cel i podstawy przetwarzania

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), (dalej: RODO).

  Pozostałe dane osobowe (np. dane kontaktowe, wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

  W odniesieniu do  Twoich danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
  • sprostowania danych,
  • żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych,
  • w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa (dawniej: GIODO) gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Okres przechowywania danych

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy.

  Odbiorcy Danych

  Twoje dane osobowe będą udostępnione Gülermak Sp. z o. o., Mosty Łódź S.A., GLM Kraków Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. GP Mosty Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  spółka cywilna, AGP Metro Polska S.C., Gülermak Swedish Filial, AGN Haga AB, GLM Tramwaj Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş Polska w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług prawnych, IT, księgowych, podatkowych, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.