Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Tłumacz Języka Angielskiego

Politechnika GdańskaO firmie

Politechnika Gdańska

Gabriela Narutowicza 11

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • Tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język angielski (treści do zamieszczenia na uczelnianej stronie internetowej, teksty wewnętrznych aktów prawnych, przewodników dla studentów i pracowników zagranicznych itp.)

 • Weryfikacja tekstów sporządzonych w języku angielskim oraz tłumaczeń wykonanych przez inne osoby.

 • Tworzenie bazy terminologicznej w formie glosariuszy.

 • Współpraca z zespołem ds. promocji międzynarodowej w przygotowywaniu materiałów promocyjnych w języku angielskim.

Nasze wymagania

 • Profesjonalna znajomość języka angielskiego, co do zasady potwierdzona ukończeniem studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia angielska. Dopuszcza się również kandydatury studentów piątego roku filologii angielskiej. Dopuszcza się także inną podstawę do uznania profesjonalnych kompetencji w zakresie języka angielskiego – do swobodnej oceny Pracodawcy.

 • Znajomość języka angielskiego właściwego do opisu struktury organizacyjnej i działalności uczelni wyższej lub gotowość do zdobywania wysokich kompetencji w tym zakresie.

 • Komunikatywność, otwartość na współpracę w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym.

 • Samodzielność, inicjatywa i dążenie do uzyskiwania efektów pracy o najwyższej jakości.

 • Udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu treści w języku angielskim i tłumaczeniu tekstów na język angielski. Pożądana jest znajomość języka aktów i czynności prawnych.

To oferujemy

 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej prestiżowej uczelni.

 • Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • Możliwość udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach Uczelni.

 • Motywacyjny system wynagradzania za pracę.

Wymagane dokumenty

 • CV oraz list motywacyjny w języku polskim i angielskim.

 • Kopie (skany, zdjęcia, odpisy itp.) posiadanych dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, referencji.

 • Opcjonalnie: przykłady własnych tekstów w języku angielskim i tłumaczeń na język angielski i inne dokumenty uznane za istotne przez Kandydata.

Dodatkowe informacje

 • Termin składania ofert: 19.04.2021

 • Rozpoczęcie pracy: 01.06.2021