Oferta pracy

Tłumacz języka angielskiego

act BSWWO firmie

act BSWW

Stratos Office Center

Warszawa

Kancelaria act BSWW zatrudni osobę na stanowisko:

Tłumacza języka angielskiego
(również tłumacza przysięgłego)

OFERUJEMY:

 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w renomowanej kancelarii prawnej zrzeszonej w międzynarodowej sieci act legal,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowe benefity,
 • umowę o pracę lub B2B i długofalową współpracę.

OPIS STANOWISKA:

 • dokonywanie tłumaczeń pisemnych dokumentów prawnych, finansowych, podatkowych, a także technicznych,
 • możliwe sporadyczne tłumaczenia ustne podczas spotkań,
 • weryfikacja dokumentów anglojęzycznych,
 • wsparcie językowe pracowników kancelarii.

 

WYMAGANIA:

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej,
 • doświadczenie w tłumaczeniu tekstów branżowych oraz umiejętność ich redagowania na wysokim poziomie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, gotowość do pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność i samodzielność.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dokumentach mu towarzyszących w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe kandydatów oraz jakie uprawnienia w związku z tym przysługują.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Administratorem danych osobowych jest Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ks. I. J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000560708 (Kancelaria).
Klikając w przycisk dostępny na stronie www.pracuj.pl („Aplikuj” lub „Aplikuj teraz”) znajdujący się pod ogłoszeniem Kancelarii na stronie lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Kancelarii, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w towarzyszących mu dokumentach w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
(a)        dane osobowe wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, 
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz
(b)        pozostałe dane osobowe podane przez Ciebie, które możemy zbierać na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, w szczególności dane wskazane przez Twoim w CV oraz w towarzyszących mu dokumentach.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak również niezbędność w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Twoje dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek przystąpienia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Kancelarię, jak również przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazisz na to odrębną zgodę. W takim przypadku prosimy o umieszczenie w Twoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dokumentach mu towarzyszących w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Kancelarię procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dodatkowo przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody.
W ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe mogą zostać udostępnione spółkom z grupy kapitałowej do której należy Kancelaria, mających siedzibę na terytorium UE, w celu konsultacji Twojego profilu jako kandydata. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii na podstawie umowy z Kancelarią, w szczególności: Grupa Pracuj Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy pomocy której prowadzimy procesy rekrutacyjne, podmiotom świadczącym obsługę IT, księgową oraz kadrową Kancelarii. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa, a innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Kancelaria nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię. W takim przypadku Kancelaria przestanie Twoje dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla Kancelarii ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej możesz kierować do Kancelarii w formie:
a)    elektronicznej na adres poczty e-mail: [email protected]; lub
b)    pisemnej na adres: Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. k., ul. ks. I. J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.
 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy