Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez T-Mobile w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.
 2. T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO; w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  4. w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz T-Mobile w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.
T-Mobile

Top Account Manager

T-MobileO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Marzec 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista
Top Account Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej, transmisji danych,  dostępu do internetu, Data Center, Cloud, stacjonarne usługi głosowe), w ramach swojego portfela klientów z segmentu Top
 • Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych
 • Koordynacja grup projektowych dla indywidualnych rozwiązań telekomunikacyjnych
 • Współodpowiedzialność za obsługę posprzedażową klientów strategicznych
 • Prowadzenie negocjacji handlowych, opracowanie strategii sprzedażowych
 • Wspieranie terminowego dostarczanie produktów i usług przypisanym klientom
 • Organizowanie szkoleń i prezentacji dotyczących usług i produktów dla klientów obsługiwanego segmentu

W wykonaniu zadań pomoże Ci:

 • Doświadczenie w sprzedaży usług telekomunikacyjnych do klientów strategicznych (duże korporacje)
 • Udokumentowane osiągnięcia związane z prowadzonymi projektami
 • Dobra orientacja w zagadnieniach produktów i usług branży telekomunikacji
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Silna motywacja
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność rozwiązywania problemów i szybkiego reagowania na potrzeby klienta
 • Wysoce rozwinięte umiejętności negocjacyjne, autoprezentacyjne i organizacyjne
 • Prawo jazdy kat. B

W zamian otrzymasz:

 • Pracę w międzynarodowym zespole najlepszych ekspertów
 • Dużą samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 11:00 oraz możliwość pracy zdalnej
 • Bezpłatny parking dla każdego ;-)
 • Dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin lub imienin
 • Szkolenia w ramach Akademii T-Mobile oraz możliwość rozwoju wewnątrz firmy
 • Bogaty pakiet benefitów, który urozmaici Twój wolny czas
 • Prywatną opiekę medyczną w Medicover
 • Narzędzia niezbędne do pracy: laptop, telefon, samochód służbowy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Top Account Manager

Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej, transmisji danych,  dostępu do internetu, Data Center, Cloud, stacjonarne usługi głosowe), w ramach swojego portfela klientów z segmentu Top
 • Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych
 • Koordynacja grup projektowych dla indywidualnych rozwiązań telekomunikacyjnych
 • Współodpowiedzialność za obsługę posprzedażową klientów strategicznych
 • Prowadzenie negocjacji handlowych, opracowanie strategii sprzedażowych
 • Wspieranie terminowego dostarczanie produktów i usług przypisanym klientom
 • Organizowanie szkoleń i prezentacji dotyczących usług i produktów dla klientów obsługiwanego segmentu

W wykonaniu zadań pomoże Ci:

 • Doświadczenie w sprzedaży usług telekomunikacyjnych do klientów strategicznych (duże korporacje)
 • Udokumentowane osiągnięcia związane z prowadzonymi projektami
 • Dobra orientacja w zagadnieniach produktów i usług branży telekomunikacji
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Silna motywacja
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność rozwiązywania problemów i szybkiego reagowania na potrzeby klienta
 • Wysoce rozwinięte umiejętności negocjacyjne, autoprezentacyjne i organizacyjne
 • Prawo jazdy kat. B

W zamian otrzymasz:

 • Pracę w międzynarodowym zespole najlepszych ekspertów
 • Dużą samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 11:00 oraz możliwość pracy zdalnej
 • Bezpłatny parking dla każdego ;-)
 • Dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin lub imienin
 • Szkolenia w ramach Akademii T-Mobile oraz możliwość rozwoju wewnątrz firmy
 • Bogaty pakiet benefitów, który urozmaici Twój wolny czas
 • Prywatną opiekę medyczną w Medicover
 • Narzędzia niezbędne do pracy: laptop, telefon, samochód służbowy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne