Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Trader OTC w Biurze maklerskim

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Trader OTC w Biurze maklerskimNumer ref.: UGR/077/0621

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy: 

 • monitoring i konfiguracja systemów transakcyjnych opartych o platformę MetaTrader 4
 • testowanie oprogramowania oraz specyfikowanie potrzebnych zmian w systemach
 • udział w rozwoju oferty produktowej rynku Forex/kontraktów na różnicę (CFD)
 • kontakty operacyjne z partnerami zagranicznymi, Prime Brokerem i dostawcami płynności
 • monitoring pozycji departamentu w instrumentach finansowych
 • kontakt z klientami dotyczący transakcji na rynku OTC
 • wsparcie przy implementacji i nadzorze zmian w regulacjach prawnych dotyczących działalności departamentu
 • udział w tworzeniu treści publikowanych na portalu analitycznym mNews
 • administrowanie stroną internetową usługi oraz treściami zamieszczanymi w intranecie

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe: ekonomia, prawo i/lub informatyka
 • pasjonujesz się rynkami kapitałowymi
 • znasz system transakcyjny MetaTrader4
 • bardzo dobrze znasz MS Excel
 • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim
 • jesteś systematyczny/a i odpowiedzialny/a
 • potrafisz działać samodzielnie jak i w grupie

 

Dodatkowym atutem będzie: 

 • doświadczenie na stanowisku związanym z obrotem instrumentami pochodnymi
 • wiedza z zakresu regulacji obowiązujących na rynku finansowym: MIFID, MIFIR, EMIR
 • licencja Maklera Papierów Wartościowych, CFA, Doradcy Inwestycyjnego, FRM i/lub PRM
 • znajomość MQL, SQL, VBA oraz SPLUNK, Confluence, Jira, HTML, CMS

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne