Oferta pracy

Transformation Program Manager

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy

Legnicka 48 C-D

Fabryczna

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • zarządzanie Programem Transformacji Grupy EFL

 • prowadzenie komitetów w ramach transformacji i raportowanie postępów prac na poziomie Programu

 • monitorowanie spójności celów projektów z celami strategicznymi organizacji

 • bieżące monitorowanie postępów prac i przygotowywanie rekomendacji wspierających proces decyzyjny w perspektywie krótko i długoterminowej, z uwzględnieniem wpływu na korzyści, koszty oraz alokowane zasoby

 • budowa i utrzymanie roadmapy transformacji oraz koordynowanie procesu zarządzania zależnościami między projektami

 • identyfikacja ryzyk na poziomie programu i planowanie działań mitygujących z wyprzedzeniem

 • ścisła współpraca z managerami wyższego szczebla

Nasze wymagania

 • minimum 8-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu transformacji i inicjatyw strategicznych oraz w zarządzaniu programem lub portfelem

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami w metodykach Waterfall i Agile

 • doświadczenie w zarządzaniu relacjami z managerami wyższego szczebla i Dostawcami

 • doskonałe umiejętności angażowania interesariuszy na różnych szczeblach organizacji

 • samodzielność i wysoki poziom orientacji na rezultat

 • silne umiejętności facylitacji działań mających na celu podejmowanie decyzji i konsensusu

 • doskonałe umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów

 • sprawność w komunikowaniu się, umiejętność budowania relacji i autorytetu w codziennych kontaktach

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiającej swobodne, codzienne kontakty biznesowe

To oferujemy

 • zatrudnienie w renomowanej firmie na rynku na podstawie umowy B2B

 • przyjazne i pełne szacunku miejsce pracy bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę

 • możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole

 • szkolenia i programy rozwojowe

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • spotkania integracyjne

 • firmowa drużyna sportowa

 • gry wideo w pracy

 • parking dla pracowników

 • strefa relaksu

 • inicjatywy dobroczynne

 • Program Wellbeing

 • buisness casual dress code