Ta oferta pracy jest nieaktualna od 192 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Translator

 • Stalowa Wola, podkarpackie
 • Specjalista
 • 10.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  RAYTHEON POLSKA sp. z o.o.

  Translator

  Miejsce pracy: Stalowa Wola

  The Translator will serve as an official translator for Raytheon personnel in Warsaw, Poland on an indefinite term contract.  
   
  Will manage, facilitate and provide effective written and oral translation, primarily in support of formal tender procedures, negotiations and other related activities with the Polish Ministry of Defense (MoD), Armed Forces, various other Polish Government agencies and the Polish business community. Responsibilities include listening to, understanding, and translating spoken or written statements from both Polish to English, and English to Polish, and having the ability to quickly translate oral statements with an accurate reproduction of the intent of the original statement. The original material for translation will consist of both technical and non-technical information, and include unique military terminology.  The Translator will also hold responsibility to oversee and manage translation services provided by third parties contracted by the company, and will serve as final editor for translation of written documents provided by such service providers.

  This position requires either a U.S. Person or a Non-U.S. Person who is eligible to obtain any required Export Authorization.

  Responsibilities:

  • Prepare written translation of correspondence originating from either Raytheon or Polish government and industry sources to facilitate proposal submissions, discussions, and negotiations.
  • Serve as official translator for Raytheon personnel in both formal and informal meetings, conferences, and other interactions by providing non-simultaneous translation of oral discussions and briefings.
  • Listen to, understand, and translate oral statements and written documents while accurately relaying concepts, ideas and intent of the original statement.
  • Oversee and manage translation services provided by third parties contracted by the company.
  • Serve as final editor and proof reader to provide consistent and accurate translations of written documents originating from either third parties contracted by the company, or from company employees.
  • Accompany foreign visitors and facilitate communication with Raytheon personnel for visitors with limited English proficiency.
  • Provide accurate written translation of contract letters, company correspondence, policies, regulations, procedures and general business documents.
  • Assist Raytheon personnel by interpreting and/or preparing ad-hoc translation of Polish and/or English business correspondence originating from various sources.
  • Maintain and develop a glossary of commonly used Polish/English technical and military terminology.
  • Provide interpretation of the meaning and intent of the Polish equivalency of English terminology.

  Assists Raytheon personnel with other ad-hoc translation related responsibilities, as may be directed

  Required Skills:

  • Must be a Sworn Translator (or ability to obtain Sworn by the Ministry of Justice of the Republic of Poland). 
  • Technical translation experience
  • Military translation experience
  • Ability to provide oral and written translation from English to Polish, and Polish to English (not simultaneous)
  • Ability to read aloud documents written in English or Polish in the language other than that in which they were originally written
  • Organization and management skills
  • 6 years formal experience in general translation, copywriting and editing
  • Proficiency with computer assisted translation tools
  • Fluency in English
  • Fluency in Polish
  • Familiarity with Polish and NATO military terminology

  Desired Skills:

  • Ability to become Sworn Translator
  • Polish military security clearance
  • Engineering Degree or equivalent
  • Master’s Degree in Linguistics or equivalent

  Required Education (including Major):

  • Bachelor’s Degree or or multiple years of relevant field experience may be considered in lieu of a degree. (Two years related work experience can substitute for one year of education)


  Zgoda dotycząca informacji szczególnych

  Wyraził/a Pan/i zainteresowanie zatrudnieniem w spółce Raytheon, z siedzibą przy 870 Winter Street, Waltham, MA, StanyZjednoczone Ameryki Północnej (zwanej dalej „Raytheon"), lub jej spółce zależnej lub powiązanej, podlegającej ograniczeniom wynikającym z amerykańskich Przepisów Międzynarodowego Handlu Bronią, Przepisów Administracji Eksportu iinnychpodobnych przepisów (zwanych dalej„Wymogami Regulacyjnymi").

  Wymagane jest, aby wszyscy kandydaci ubiegający się o przedmiotowe stanowisko pracy zostali zakwalifikowanij ako upoważnieni odbiorcy danych technicznych oraz spełniali warunki wynikające z Wymogów Regulacyjnych. W związku z powyższym, poza innymi informacji składanymi przezPana/ią na potrzeby podania o pracę na oferowanymstanowisku ,w celu złożenia aplikacji na przedmiotowe stanowisko, wymagane jest ujawnienie przez Pana/ią na rzecz Raytheon następujących danych osobowych, ze względu na konieczność spełnienia przez Raytheon ciążących na niej zobowiązaniach wynikających z Wymogów Regulacyjnych: (i)państwo urodzenia; (ii)wszelkie dotychczasowe adresy stałego zameldowania, wraz z okresami przebywania podtymi adresami;(iii) posiadane narodowościi obywatelstwa (włączając obecnie posiadane obywatelstwo, a także posiadane w przeszłości lub obecnie podwójne obywatelstwa, w zależności od przypadku); oraz (iv)wszelkie inne państwa, w których przebywał(a) Pan/i przez okres dłuższy niż [3 miesiące], wraz z odnośnymi datami (zwanych dalej „WymaganymiInformacjami").

  Raytheon zbiera i przetwarza wyżej wskazane Wymagane Informacje wyłączenie w celu potwierdzenia, że spełnia Pan/i warunk iwynikające z Wymogów Regulacyjnych mających zastosowanie do oferowanego stanowiska pracy, oraz w celu spełnienia przez Raytheon zobowiązań.

  Consentfor Specific Information

  You have expressed interestin an employment position with RaytheonCompany, 870 Winter Street, Waltham, MA, USA ("Raytheon"), oritssubsidiaries and affiliates that is subject torestrictions imposed under the U.S. InternationalTraffic in Arms Regulations, the ExportAdministrationRegulationsandothersimilarregulations ("Compliance Regulations"). Allapplicants for this employment position arerequired to qualify asauthorized recipients ofcontrolled technical data orotherwise meettherequirementsoftheComplianceRegulations.Consequently, in addition to other information collected from you as partof yourapplication forthis employment position, in order to apply forthisemploymentposition, you must disclosetoRaytheon the followingpersonal information inorder for Raytheon to meet its obligations under theCompliance Regulations: (i) your country of birth;

  (ii)any permanentresidencies that you have everheld, as well as the dates of those residencies;(iii)any nationalities and citizenships you have everheld(including your current citizenship, as well aspastorcurrent dualcitizenships, if any); and (iv)any other country where that you have lived formore than [3 months],as well as the datescorresponding thereto (collectively, "ComplianceInformation").

  Raytheon will collect and process this ComplianceInformation solely for the purposes of determiningif you meet the requirements imposed by theCompliance Regulations for theemploymentposition in question and for meeting Raytheon’sobligations under the Compliance Regulations.

  Zgoda

  Raytheon will collect and process this ComplianceInformation solely for the purposes of determiningif you meet the requirements imposed by the Compliance Regulations for the employment position in question and for meeting Raytheon’sobligations under the Compliance Regulations. 

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.