Treasury Back Office Specialist, IC&T team

 • Poznań, wielkopolskie
 • Małe Garbary 9 Poznań pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-08-07
 • Ważna jeszcze 13 dni (do 2019-09-06)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  We are brewing for better today and tomorrow
  At the moment we are looking for candidates for the position of:
  Treasury Back Office Specialist, IC&T team
  Miejsce pracy: Poznań
  We are Carlsberg Shared Services, a member of Carlsberg Group, and a place where passion for beer meets with innovation and sense of vision and purpose. We maintain an open culture based on strong values, where your insights and opinions are welcome and matter, and where you can steer your career towards anywhere you dream of.
   
  We are currently looking for a talented specialist to support our accounting and finance operations within Intercompany area with their expertise and skills.
   

  Meet the team

   

  Intercompany & Treasury, currently made of 11 specialists, are dedicated to provide services for Integrated Supply Chain entity and Head Quarters performing daily and monthly Intercompany and Treasury Back Office processes to secure data consistency for further group consolidation and to proceed financial transactions in agreed timelines.

  Joining us means…

  • strengthening a team of qualified Intercompany & Treasury specialists;
  • working closely with various stakeholders across Carlsberg Group to ensure quality delivery of services;
  • frequent cooperation within Cash Management team and Group Treasury;
  • building and maintaining close relationship with local organizations;
  • gaining knowledge which helps to understand cash pool set up, In-House Bank process flow and intergroup relations of Carlsberg Group;
  • resolving non-standard customer inquiries that will challenge your knowledge and motivate to develop further;
  • having multiple opportunities to grow professionally and personally through a variety of interesting projects and initiatives that will shape the future for you, our office, and the whole Carlsberg Group;
  • enjoying a high degree of independence in improving and designing new processes and process improvements;
  • working with great, motivated and full of passion team.

  Your responsibilities will include…

  • Cash Flow Forecasting – preparing an estimate of cash flow movements of a few Western Europe Carlsberg companies;
  • Treasury Back Office daily tasks – handling treasury transactions within back office function responsible for trades settlement, confirmation and accounting;
  • distributing I/C financial statements, maintaining data accuracy, explanation of mismatches;
  • HFM reporting;
  • preparing month end reconciliations;
  • supporting Supply Chain Financing program coordination;
  • cooperating with internal and external auditors.

  We are looking for a person who…

  • has worked in Finance or Accounting before, with a strong preference for candidates with experience in shared services / business process outsourcing and educational background in accounting/finance;
  • has 3+ years of documented experience in accounting or treasury area;
  • has worked in, and enjoys working in a diverse, international environment;
  • has a good command of written and spoken English;
  • navigates easily in Office365 environment and has advanced hands-on knowledge of MS Excel;
  • has previously worked with SAP;
  • understands accounting terminology, including IFRS;
  • is a team player who proactively collaborates and strives for solutions which are win-win-win for the company, for the colleagues and for himself / herself;
  • is analytically strong, really cares about the success of the business and their people and is ready to go ‘the extra mile’ to deliver and track the results;
  • quickly moves ideas to action, completes plans and projects with quality and speed and, in the process, drives the company’s agenda. 

  We’d like to get to know you even more if…

  • you have experience in Intercompany or Treasury area.

  What do we offer?

  • a competitive salary;
  • private health care, life insurance, and MyBenefit system at your own disposal;
  • beer events in the office on the regular basis to foster our common passion;
  • Wednesday breakfast sessions supplemented with meetings and workshops;
  • extra holiday bonus every year to make the summer even more awesome;
  • an excellent location right in the heart of a vibrant city;
  • a wide range of internal trainings organized on a regular basis.

  Do you feel like you’ve just found the right place to take your career to new heights? Send us your application by clicking the button below.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Carlsberg Shared Services Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000260520, Kandydat zgadza się na przetwarzanie przez Pracodawcę jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji.
  Powiadomienie o zasadach prywatności danych osobowych kandydatów do pracy w Carlsberg Shared Services Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000260520
  Carlsberg Shared Services Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000260520 (zwane dalej „Carlsberg”) przygotowały niniejsze Powiadomienie o zasadach prywatności dla Kandydata (zwane dalej „Powiadomieniem”) dla Kandydatów na stanowiska w spółce Carlsberg.
  Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Kandydata o sposobie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania informacji o Kandydacie przez Carlsberg, a także o prawach przysługujących Kandydatom w związku z takimi informacjami.
  Carlsberg przetwarza dane osobowe Kandydata w celu przetworzenia podania Kandydata o pracę oraz realizacji wymogów prawnych, które musimy spełnić w odniesieniu do podania Kandydata.
  W niniejszym dokumencie wyrazy takie jak spółka „Carlsberg”, „my” lub ich odmienione formy odnoszą się do podmiotu, do którego Kandydat składa podanie o pracę. Dodatkowo dokument zawiera odwołania do „Grupy Carlsberg”, która obejmuje wszystkie inne podmioty Carlsberg.
  Carlsberg może (w zależności od potrzeb) aktualizować niniejszy dokument, np. w przypadku wprowadzenia nowych systemów lub procesów, które uwzględniają wykorzystanie danych osobowych.
  RODO - „Rozporządzenie o ochronie danych osobowych” jest prawem europejskim regulującym prawa Kandydata w związku z jego danymi osobowymi oraz sposobami ich ochrony, jakie muszą zapewnić organizacje.
  1. Jakie rodzaje danych osobowych gromadzi Carlsberg i jak je wykorzystuje?
  „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do Kandydata. Carlsberg gromadzi i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych, łącznie zwane Danymi Kandydata:
  a. dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, podpis, fotografia;
  b. dane osobowe, np. data i miejsce urodzenia;
  c. dane kontaktowe, np. adres zameldowania lub/i adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
  d. informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, takie jak dane kontaktowe obecnego/byłego pracodawcy, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i innym;
  e. inne dane z podania o pracę, takie jak informacje zawarte w podaniu o pracę/CV;
  f. Informacje zgromadzone podczas procesu rekrutacji, takie jak notatki zapisane podczas rozmowy o pracę lub informacje dostarczone przez agencje rekrutacyjne;
  g. Informacje z weryfikacji danych, takie jak informacje uzyskane przez sprawdzenie referencji i potwierdzenie danych dotyczących zatrudnienia/wykształcenia;
  W przypadku przedstawienia Kandydatowi i przyjęcia przez niego oferty o pracę:
  a. dane osobowe takie jak dane najbliższej rodziny i innych osób zgłoszonych do ubezpieczeń, płeć i język ojczysty
  b. dane identyfikacyjne takie jak dotyczące obywatelstwa, dane prawa jazdy, numer PESEL, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego oraz dane podatkowe, imiona rodziców, służbowy adres e-mail
  c. informacje dotyczące zatrudnienia np. data rozpoczęcia i rozwiązania umowy, rodzaj umowy, wykształcenie i kwalifikacje, wcześniejsze doświadczenie zawodowe oraz przyczyna odejścia, stanowisko, tytuł biznesowy, grupa pracownicza, etat (pełny lub część etatu), dział, poziom stanowiska, przełożony, godziny pracy w tygodniu, informacje o czasie pracy, miejsce pracy;
  d. informacje o wynagrodzeniu i świadczeniach, np. podstawowe wynagrodzenie, premie, świadczenia ubezpieczeniowe, dane rachunku bankowego, grupa wynagrodzenia Pracowników;
  e. dane organizacyjne, w tym identyfikatory systemów informatycznych, przydziały do centrów kosztowych i organizacji.
  Carlsberg gromadzi i przetwarza powyższe Dane Kandydata z powodów związanych z otrzymanym podaniem o pracę, zwanych dalej Celami Przetwarzania i wyszczególnionymi poniżej wraz z przykładami konkretnych danych:
  a. administrowanie i przetwarzanie podania o pracę, (w tym przetwarzanie oferty o pracę i sporządzenie umowy o pracę, jeśli podanie zostanie przyjęte), co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, informacji o kwalifikacjach i historii zatrudnienia, informacji uzyskanych podczas rozmowy o pracę i informacji z CV Kandydata oraz danych osobowych informacji dotyczącej zatrudnienia, informacji o wynagrodzeniu i świadczeniach a także danych organizacyjnych;
  b. weryfikacja spełnienia wymogów przez Kandydata na dane stanowisko, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, informacji o zatrudnieniu i wykształceniu, informacji uzyskanych podczas rozmowy o pracę i informacji z CV Kandydata;
  c. weryfikacja informacji w ramach przetwarzania podania o pracę, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, informacji o kwalifikacjach i historii zatrudnienia;
  d. zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i wypełnianie wymogów związanych z zatrudnieniem takich jak podatek dochodowy, ubezpieczenia oraz prawo pracy i przepisy dotyczące imigrantów, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych;
  e. monitorowanie i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami/procedurami, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych, w tym funkcjonowanie infolinii do zgłaszania nieprawidłowości;
  f. komunikowanie się z Kandydatem, Pracownikami spółki Carlsberg i stronami trzecimi, w tym informowanie Kandydata o przyszłych możliwościach zatrudnienia w spółce Carlsberg, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych;
  g. wypełnianie finansowych zobowiązań spółki, w tym wymogów audytowych oraz analizy i kontroli kosztów/budżetu, co obejmuje przetwarzanie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, informacji o stanowisku, o które ubiega się Kandydat, łącznie z wynagrodzeniem i świadczeniami powiązanymi z danym stanowiskiem.
  Dodatkowo Carlsberg gromadzi i przetwarza następujące, specjalne rodzaje danych osobowych, które określamy mianem Wrażliwych Danych Kandydata:
  a. dane dotyczące stanu zdrowia i dane medyczne, takie jak informacje o stanie zdrowia i niepełnosprawnościach na potrzeby rozpatrzenia podania o pracę i przeprowadzenia rozmowy o pracę oraz zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi;
  b. dane dotyczące karalności, jeśli spółka Carlsberg przeprowadziła lub otrzymała wyniki weryfikacji karalności Kandydata w ramach przetwarzania podania o pracę Kandydata, jeśli dotyczy to i jest odpowiednie do stanowiska, o które ubiega się Kandydat.
  2. Dlaczego Carlsberg gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Kandydata, w tym wrażliwe dane Kandydata?
  Carlsberg gromadzi i przetwarza Dane Kandydata i Wrażliwe Dane Kandydata w celu prowadzenia czynności związanych z podaniem o pracę Kandydata ubiegającego się o stanowisko w Carlsberg oraz w celu spełnienia przez Carlsberg jej zobowiązań w ramach procesu rekrutacji i prowadzonej działalności.
  Poniżej zostały przedstawione podstawy prawne i uzasadnienia gromadzenia i przetwarzania przez Carlsberg Danych Kandydata oraz Wrażliwych Danych Kandydata.
  a. Podstawy prawne przetwarzania danych Kandydata zgodność ze zobowiązaniami prawnymi, w szczególności w zakresie prawa pracy i zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego, prawa ochrony danych osobowych, prawa podatkowego i przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; uzasadnione interesy Carlsberg, spółek z Grupy Carlsberg lub innych stron trzecich (organy władzy lub sądy); zgoda Kandydata, jeśli dotyczy, zapewnia zgodność z prawem ochrony danych osobowych i została uzyskana osobno; ochrona kluczowych interesów Kandydata lub innej osoby.
  b. Podstawy prawne przetwarzania Danych Wrażliwych Kandydata: wyraźna zgoda Kandydata na przetwarzanie danych do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów zgodnych z prawem ochrony danych osobowych; wypełnienie zobowiązań i korzystanie z określonych praw Carlsberg lub Kandydata w zakresie zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego, zgodnie z prawem ochrony danych osobowych; ochronę kluczowych interesów Kandydata lub innej osoby, jeśli Kandydat nie jest w stanie fizycznie lub prawnie udzielić zgody; dane publicznie dostępne, upublicznione w wyraźny sposób przez Kandydata; dochodzenie roszczeń lub udział w postępowaniu w celu obrony przed roszczeniami dochodzonymi przez innych, lub w postępowaniu, w którym sąd działa z mocy przysługującej mu władzy; istotny interes publiczny, zgodnie z prawem ochrony danych; ocenę zdolności do pracy Kandydata, zgodnie z prawem ochrony danych osobowych.
  c. Uzasadnione interesy Carlsberg lub stron trzecich, które mogą obejmować: ocenę spełnienia przez Kandydata wymogów zatrudnienia przez Carlsberg; zarządzanie strukturą organizacyjną dla całej Grupy Carlsberg i udostępnianie informacji w ramach całej Grupy; zapobieganie oszustwom, nieprawidłowemu wykorzystywaniu firmowych systemów informatycznych lub praniu brudnych pieniędzy; ochronę fizyczną, zabezpieczenia informatyczne i sieciowe; dochodzenia wewnętrzne; zapewnienie zgodności z właściwymi przepisami.
  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych są uzasadnione interesy Carlsberg lub stron trzecich, Carlsberg będzie równo traktować swój uzasadniony interes i/lub uzasadnione interesy
  wszelkich stron trzecich, których to dotyczy, z interesami i fundamentalnymi prawami i wolnościami Kandydata związanymi z ochroną danych osobowych, w celu zapewnienia, że ten uzasadniony interes jest prawidłową podstawą przetwarzania danych oraz ustalenia dodatkowych czynności, jeśli będą potrzebne, w celu zapewnienia równego traktowania.
  3. Dlaczego Carlsberg udostępnia dane osobowe Kandydata stronom trzecim.
  Aby zapewnić realizację celów przetwarzania, dane Kandydata mogą zostać udostępnione podmiotom należącym do Grupy Carlsberg. Jednakże w takim przypadku, zasadą w Carlsberg jest ograniczenie grup osób mających dostęp do takich danych osobowych.
  Carlsberg może przenosić dane osobowe do stron trzecich, w tym do podmiotów należących i nienależących do Grupy Carlsberg, w związku z następującymi celami przetwarzania:
  a. przez podmioty w Grupie Carlsberg
  Z uwagi na to, że Carlsberg należy do grupy Carlsberg, której centrala znajduje się w Danii, a podmioty są zlokalizowane w różnych regionach, Carlsberg może przenieść lub w inny sposób udostępnić dane Kandydata oraz wrażliwe dane Kandydata do innych podmiotów należących do Grupy Carlsberg oraz organom nadzorczym Grupy Carlsberg lub w innych sposób zezwolić im na wykorzystanie, przenoszenie i przetwarzanie takich danych w następujących celach: prowadzenie i doskonalenie skutecznej rekrutacji, przekazanie informacji o Grupie Carlsberg; monitorowanie i zapewnienie zgodności z obowiązującymi zasadami, procedurami i obowiązującymi przepisami; odpowiadanie na żądania i wezwania instytucji regulujących i innych organów władzy.
  b. przez strony trzecie
  Jeśli jest to wymagane ze względu na cele przetwarzania opisane powyżej, dane osobowe Kandydata mogą być przekazane do niezależnych doradców zewnętrznych (np. audytorów), ubezpieczycieli spółki Carlsberg, a także wewnętrznych zespołów ds. zgodności i audytu wewnętrznego (w tym doradców zewnętrznych wyznaczonych do przeprowadzenia dochodzeń wewnętrznych).
  c. przez Procesorów Danych
  Jeśli jest to wymagane w związku z określonymi powyżej celami przetwarzania, dane osobowe Kandydata mogą być udostępniane jednej lub większej liczbie stron trzecich, stowarzyszonych lub niestowarzyszonych (zwanych dalej Procesorami Danych) w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi zadaniami i instrukcjami. Procesorzy Danych mogą wykonywać zadania związane z rekrutacją, administrowaniem zasobami ludzkimi, pomocą techniczną i konserwacją systemu informatycznego, wynagrodzeniem i odszkodowaniami zgodnością i innymi działaniami. Procesorzy Danych zgodnie z zawartymi z nimi umowami są zobowiązani do wdrażania odpowiednich technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń do ochrony danych osobowych i do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami.
  Informację o podmiotach z Grupy Carlsberg oraz stronach trzecich, którym możemy udostępniać dane Kandydata, można uzyskać kontaktując się mailem na adres: [email protected]
  Niektóre podmioty, którym Carlsberg udostępnia Dane Kandydata oraz Wrażliwe Dane Kandydata, mogą znajdować się w krajach spoza Europy. W niektórych przypadkach mogą to być kraje leżące poza Unią Europejską i/lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (zwanym dalej „EOG”).
  Niektóre kraje, w których powyższe podmioty prowadzą działalność, zapewniają już odpowiedni poziom ochrony danych, a przenoszenie danych do innych krajów, takich jak USA, może być chronione postanowieniami „Tarczy prywatności UE-USA”. Niemniej jednak w razie przenoszenia danych do podmiotów Carlsberg poza EOG, Carlsberg jest zobowiązana do stosowania się do Standardowych przepisów ochrony danych UE (zgodnie z artykułem 46(2)(c) RODO), które zostały ocenione przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych.
  Jeśli podmioty, którym Carlsberg udostępnia Dane Kandydata oraz Wrażliwe Dane Kandydata prowadzą działalność w innych krajach, w których nie ma wystarczającej ochrony danych osobowych, Carlsberg podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych przenoszonych poza EOG, co w szczególności obejmuje stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, określonych w Europejskich standardach ochrony danych osobowych. Kandydat może zażądać informacji o stosowanych zabezpieczeniach.
  4. Jak długo spółka Carlsberg przechowuje dane osobowe Kandydata?
  Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Carlsberg, dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to wymagane i czas przechowywania jest określany w oparciu o obowiązujące przepisy.
  Carlsberg może przechowywać dane osobowe Kandydata przez uzasadniony czas po zakończeniu przetwarzania podania o pracę na wypadek pojawienia się w przyszłości wakatów na stanowiskach odpowiadającym kwalifikacjom Kandydata.
  5. Jakie prawa przysługują Kandydatowi, jeśli chodzi o dane osobowe?
  Kandydatowi przysługuje szereg praw związanych z jego danymi i danymi wrażliwymi. Mogą się one różnić pomiędzy krajami, lecz ogólnie można je podsumować w następujący sposób:
  a) Prawo do dostępu
  Kandydat ma prawo do sprawdzenia, czy Carlsberg przetwarza jego dane osobowe; jeśli tak, Kandydat może zażądać dostępu do takich danych osobowych i uzyskać informacje o rodzajach przetwarzanych danych osobowych, o celu przetwarzania oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców. Udzielając odpowiedzi, Carlsberg musi również uwzględnić interesy innych stron, więc nie jest to prawo absolutne.
  b) Prawo do zmiany
  Kandydat ma prawo do poprawienia nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, które go dotyczą.
  c) Prawo do usunięcia
  Kandydat ma prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych, które go dotyczą np. o ile nie jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
  W pewnych okolicznościach, Kandydat ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Carlsberg.
  e) Prawo do przenoszenia danych
  Kandydat może mieć prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które zostały dostarczone do Carlsberg, w ustrukturyzowanym, popularnie stosowanym i odczytywanym przez urządzenia formacie, a także prawo do przenoszenia danych do innego podmiotu.
  f) Prawo do sprzeciwu i prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji
  W pewnych okolicznościach, w dowolnym terminie, w oparciu o konkretną sytuację, Kandydat może mieć prawo do sprzeciwu, w stosunku do przetwarzania przez Carlsberg jego danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym ich profilowania. W związku z tym, Carlsberg może być wezwany do zaprzestania przetwarzania w ten sposób danych osobowych Kandydata.
  g) Prawo do złożenia skargi
  Kandydat ma również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych, którym w Polsce jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  W razie pytań dotyczących niniejszego Powiadomienia, prosimy o kontakt mailowy: [email protected]
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.