Oferta pracy

Treasurer

Raben Management Services Sp. z o.o.

 • Robakowo (pow. poznański), Poznań

  wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło 3 lata temu
 • Specjalista
Czy chciałbyś spróbować swoich sił w strukturach finansowych Grupy Raben ? To ciekawe wyzwanie – wyznaczamy spójne standardy działań naszej organizacji, która jest zlokalizowana w 12 krajach Europy. Dołącz do naszego zespołu Treasury w spółce Raben Management Services, która zarządza i wspiera rozwój wszystkich spółek Grupy Raben.
 
 
 
 
Zespół Treasury wspiera wszystkie procesy finansowe w ramach obszaru skarbu w podmiotach należących do Grupy Raben. Do naszych aktywności należą: zarządzanie transakcjami intercompany, monitorowanie warunków finansowania, przygotowywanie krótkoterminowych i długoterminowych prognoz przepływów pieniężnych dla celów operacyjnych, zarządzanie kontami bankowymi, a także przygotowywanie różnego rodzaju raportów finansowych
 
 

 
Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:
Treasurer / Raben Group Treasury Department
Miejsce pracy: Robakowo k. Poznania | nr ref. TS/FIN/11/2018

 

Nasza oferta

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym
 • Szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, m.in. prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenia, świadczenia z ZFŚS.
 • Atrakcyjne zarobki oraz system premiowy
 • Możliwość rozwoju w wybranym kierunku dzięki m.in. ścieżkom rozwoju, szkoleniom, awansom i promocjom między działowym
 • Kompleksowy program wdrożeniowy dostosowany do specyfiki działu oraz stanowiska
 • Przyjazne warunki pracy dbające o zachowanie work-life-balance pracowników
 • Nowocześnie zaaranżowane biuro
 • Wysoka kultura organizacyjna (akcje charytatywne, konkursy, spotkania i eventy integracyjne)

Dołącz do nas jeśli… 

 • Masz 2 – 3 letnie doświadczenie w pracy w działach skarbu i/lub finansowym
 • Znasz bardzo dobrze produkty finansowe
 • Masz ogólną orientację dot. zasad rachunkowości
 • Biegle radzisz sobie z obsługą MS Office ze szczególnym uwzględnieniem znajomości MS Excel
 • Posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację e-mailową i bezpośrednią - poziom B2 lub C
 • Charakteryzuje Cię umiejętność pracy w zespole, dokładność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność nadawania priorytetów

Wyzwania 

 • Prognozowanie przepływów pieniężnych w ramach Grupy jak i poszczególnych spółek
 • Zapewnienie dostępności wystarczającej ilości środków na bieżącą działalność operacyjna oraz realizacje planowanych inwestycji
 • Utrzymywanie i rozwijanie relacji z instytucjami finansowymi, w celu zapewnienia optymalnej obsługi, minimalizacji kosztów oraz ryzyka.
 • Sporządzanie analiz i raportów finansowych na wewnętrzne potrzeby firmy
 • Zarządzanie transakcjami intercompany.
 • Wsparcie bieżących prac Działu Finansowego Grupy
 • Samodzielne prowadzenie projektów
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Grupy Raben ogłaszająca rekrutację. Dokonujemy współadministrowania Twoimi danymi osobowymi wraz z polskimi Spółkami Grupy Raben, wymienionymi na stronie: https://polska.raben-group.com/polityka-prywatnosci/
zwanymi dalej Współadministratorami w celu prowadzenia rekrutacji. Razem ze Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że Spółka ogłaszająca rekrutację jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, zaś jej dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/.
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych, jeżeli przekazujesz nam dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany w kodeksie pracy,
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, w związku z potrzebą oceny Twoich umiejętności i zdolności, niezbędnych na danym stanowisku.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy konieczne do realizacji rekrutacji.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu odwołania zgody. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.
 
Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy, z którymi współpracujemy w ramach procesu rekrutacji, tj. dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy innych systemów informatycznych wspierających przedmiotowy proces.
 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez adres mailowy: [email protected] lub tradycyjnie wykorzystując nasz adres korespondencyjny. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Prosimy o dołączenie klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli (opcjonalnie):
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Grupę Raben.”

Ogłoszenie archiwalne