Ta oferta pracy jest nieaktualna od 47 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Trener do studia fitness

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 07.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


  Trener do studia fitness (m/k)
  - na pół etatu
  LOKALIZACJA: WROCŁAW

  McFIT ma wiele wspólnego ze swoimi klientami: siłę, energię, wytrwałość i zdecydowanie w działaniu. Cechy te zaprowadziły nas naprawdę daleko — 1,95 mln klientów sprawia, że jesteśmy dziś numerem 1 w Europie. Prowadzimy już ponad 250 studiów fitness i jesteśmy obecni w pięciu krajach. Na potrzebach naszych klientów skupiamy się jednak nie tylko w studiach. Od budowy, przez ekspansję, aż po marketing – w naszych biurach codziennie dokładamy wszelkich starań, by oferować im najlepsze wrażenia z treningu. A Ty masz teraz szansę aktywnie przyczynić się do tego rozwoju.

   

  TWOJE OBOWIĄZKI

  • Obsługujesz klientów na powierzchni treningowej zgodnie z koncepcją treningu McFIT
  • W przyjazny sposób i zawsze w dobrym nastroju przekazujesz klientom porady związane z treningiem i odżywianiem
  • Twój średniotygodniowy czas pracy w ramach stałego zatrudnienia wynosi 25 godzin

  TWÓJ PROFIL

  • Swoim inspirującym sposobem bycia i dużą dawką dobrego humoru motywujesz klientów do osiągania ich celów treningowych
  • Chętnie pracujesz w zespole, a w centrum swojej uwagi stale masz życzenia klientów
  • Praktyczne doświadczenie w branży usług oraz wykształcenie trenerskie będą dodatkowym atutem
  • Branże sportu i fitnessu są Ci bliskie

  OFERUJEMY:


  McFIT gwarantuje Ci jedyną w swoim rodzaju kulturę firmy z miejscem na indywidualność — dla nas ludzie są ludźmi, nie zasobami. Wspieramy i wymagamy. Jeśli masz talent i do nas pasujesz, otrzymasz u nas szanse i wyzwania, których dotąd szukałeś.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

   

  Mamy nadzieję, że wkrótce się poznamy!

  Informujemy, że aplikując na niniejsze ogłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez McFIT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa (dalej Administrator), w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Jeżeli chcą Państwo wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez McFIT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Jasna 14/16a, 00-0-41 Warszawa przez okres najbliższych 9 miesięcy.

  Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego

  ADMINISTRATOR DANYCH

  Administratorem danych osobowych jest McFIT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa (dalej Administrator lub Spółka). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby, przy pomocy adresu e-mail: [email protected] lub pod następującym numerem telefonu: 22 2703000.
  Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1)       w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  2)       w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

  Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.
  Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • upoważniony do tego personel Administratora,
  • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących procesu rekrutacyjnego.

  W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.

  PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową);
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 ppkt. 2 niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres siedziby Spółki, tj. ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, na adres e-mail: [email protected] lub pod następującym numerem telefonu: 22 2703000.

  WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.