Ta oferta pracy jest nieaktualna od 121 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Trener ds. profilaktyki uzależnień - przemocy w rodzinie

 • małopolskie
 • Specjalista
 • 21.11.2018
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i Samorządowej Sp. z o.o.

  Trener ds. profilaktyki uzależnień - przemocy w rodzinie

  Ogólnopolska firma poszukuje doświadczonych szkoleniowców z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień i/lub przemocy w rodzinie. 

  Odbiorcami naszych usług są urzędy miast i gmin, ośrodki pomocy społecznej i szkolnictwo. 

  Jako, że zakres naszej działalności jest bardzo szeroki, poszukujemy osób z całej Polski z różnym (od niewielkiego po profesjonalne) doświadczeniem w pracy trenerskiej jak i zawodowej. 

  Naszą współpracę dostosowujemy do wymagań trenera tzn.:

  • oczekiwanych stawek w zależności od doświadczenia
  • dostępności (już nawet od 1 dnia w miesiącu) 
  • formy zatrudnienia 
  • środka transportu
  • odległości realizacji szkoleń od miejsca zamieszkania

  Do CV proszę dodać zapis:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.


  Pracodawca nie wymaga CV

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) IKKAPiS  informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kształcenia Kadr Administracji Państwowej i Samorządowej Sp. zo.o., ul. Wielicka 44/45, 30-554 Kraków
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.
  5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.