Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO). Ceniąc prywatność osób, które pragną podjąć z nami współpracę spełniamy wymagania przewidziane w przepisach prawa i adresujemy do Kandydatów, poniższą Klauzulę Informacyjną, w której informujemy o sposobie i celu w jakim dane osobowe są przetwarzane oraz o przysługujących prawa związanych z ochroną danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH           

infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: ADO lub infoShare Academy) z siedzibą al. Grunwaldzka 427B, 80-309 Gdańsk, Numer KRS 0000561749, NIP 5842742213, REGON 361745430

ZAKRES STOSOWANIA

Zastosowanie: przetwarzanie danych osobowych kandydatów w ramach procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencje na adres e-mail [email protected] lub na adres pocztowy ADO.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, w celu:
 • 2.1.  Rozpoczęcia i prowadzenia przez ADO aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych pracownika. Podstawą prawną do przetwarzanie Pani/Pana danych jest art. 22(1) par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), par. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894 ze zm.) i udzielona w tym celu zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 • 2.2. Rozpoczęcia i prowadzenia przez ADO aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowa współpracy) – w tym w celu podjęcia kroków na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (w tym kontaktu) i następnie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, tradycyjny przez upoważnione do tego przez ADO osoby.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa:
 • 4.1.- w punkcie 2.1. i 2.2. będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji - do czasu wycofania zgody;

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Przetwarzane przez infoShare Academy dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail wskazany w pkt. 1.
 3. Kandydat ma prawo do otrzymania dostarczonych do infoShare Academy danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 4. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w aktualnym i/lub przyszłych procesach rekrutacyjnych. Konsekwencją wycofania zgody, będzie brak możliwości wzięcia udziału w aktualnym i/lub przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Infoshare Academy Sp. z o.o.

Trener - prowadzenie szkoleń IT

Infoshare Academy Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Sopot, pomorskie

 • Ważna jeszcze 18 dni
  do: 19 cze 2020
 • Kontrakt B2B
 • Specjalista (Mid / Regular)

Zostań Trenerem!

 

infoShare Academy to jedna z największych w Polsce Akademii IT, założona w maju 2015 roku. Prowadzimy kursy od podstaw w trybie stacjonarnym oraz zdalnym z trenerem na żywo. W ofercie kursów mamy zarówno kursy wieczorowe z takich obszarów jak: UX, UI, Python, SQL, Podstawy JavaScript, jak również dłuższe kursy tzw. bootcampy realizowane w trybie dziennym jak i weekendowym: Java, Front-end, Data Science, UX, C#/.NET.

Trener
(prowadzenie szkoleń IT)
Miejsce pracy: Sopot


5 lata działalności   ↑2500 kursantów   200+ doświadczonych 
trenerów

 

Szukamy trenerów specjalizujących się w:

 • HTML, CSS, JavaScript, RWD, REST API, Bootstrap, React js, Node.js, Vue.js
 • JavaSE, JEE, Spring
 • Python, SQL, Machine Learning, Deep Learning
 • C# / .Net,
 • narzędziach developerskich: GIT, Docker, Web Tools, IntelliJ/ Webstorm, Jenkins CI

 

Jeśli programowanie jest Twoją pasją i lubisz dzielić się wiedzą dołącz do
infoShare Academy

Oferujemy:

 • elastyczną współpracę, możesz z nami współpracować nawet przy dyspozycyjności 2 dni w miesiącu
 • prowadzenie zajęć w trybie dziennym - obecnie zdalnym na żywo, a w przyszłości również stacjonarnym
 • formę współpracy dostosowaną do Twoich potrzeb


Brzmi dobrze? Aplikuj!

 1. Miło, jeśli w aplikacji dodasz kilka zdań od siebie np. dlaczego chcesz z nami pracować :)
 2. Wybrane osoby zaprosimy do kolejnych etapów rekrutacji.
 3. Po nawiązaniu współpracy, wdrożymy Cię w pracę w Akademii i zaproponujemy poprowadzenie pierwszych zajęć :)

Oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższej zgody zapoznałam/em się z treścią Klauzuli Informacyjnej w tym w zakresie dostępu, zmiany, poprawy, sprostowania, usunięcia danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa do wycofania zgody i niniejszym poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj” wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych przeze mnie w załączonym CV danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 427B, 80-309 Gdańsk, KRS 0000561749, NIP 5842742213 (dalej: iSA ) w celu prowadzenia aktualnego i/lub przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez iSA.

Formuła do zawarcia w CV

„W aplikacji na ofertę pracy w postaci CV, prosimy o umieszczenia następującej zgody, z zaznaczeniem zgodnie z udzielonymi zgodami, dla jakich procesów rekrutacji CV może być wykorzystane tj. czy tylko aktualnych czy też przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez iSA, zgodnych z profilem zawodowym Kandydata:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu aktualnych i przyszłych* procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk, al. Grunwaldzka 427B zgodnie z: Rozporządzeniem EU 2016/679 Parlamenty Europejskiego i Komisji Europejskiej z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i art. 22(1) ustawy Kodeks Pracy”
 
"I consent to the processing of my personal data for the purposes of current and future* recruitment processes carried out by infoShare Academy sp. z o.o. based at Gdańsku, al. Grunwaldzka 427B, in accordance with the provisions of: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation „GDPR”) and art. 22(1) of the Labor Code. „

Zostań Trenerem!

 

infoShare Academy to jedna z największych w Polsce Akademii IT, założona w maju 2015 roku. Prowadzimy kursy od podstaw w trybie stacjonarnym oraz zdalnym z trenerem na żywo. W ofercie kursów mamy zarówno kursy wieczorowe z takich obszarów jak: UX, UI, Python, SQL, Podstawy JavaScript, jak również dłuższe kursy tzw. bootcampy realizowane w trybie dziennym jak i weekendowym: Java, Front-end, Data Science, UX, C#/.NET.

Trener
(prowadzenie szkoleń IT)


5 lata działalności   ↑2500 kursantów   200+ doświadczonych 
trenerów

 

Szukamy trenerów specjalizujących się w:

 • HTML, CSS, JavaScript, RWD, REST API, Bootstrap, React js, Node.js, Vue.js
 • JavaSE, JEE, Spring
 • Python, SQL, Machine Learning, Deep Learning
 • C# / .Net,
 • narzędziach developerskich: GIT, Docker, Web Tools, IntelliJ/ Webstorm, Jenkins CI

 

Jeśli programowanie jest Twoją pasją i lubisz dzielić się wiedzą dołącz do
infoShare Academy

Oferujemy:

 • elastyczną współpracę, możesz z nami współpracować nawet przy dyspozycyjności 2 dni w miesiącu
 • prowadzenie zajęć w trybie dziennym - obecnie zdalnym na żywo, a w przyszłości również stacjonarnym
 • formę współpracy dostosowaną do Twoich potrzeb


Brzmi dobrze? Aplikuj!

 1. Miło, jeśli w aplikacji dodasz kilka zdań od siebie np. dlaczego chcesz z nami pracować :)
 2. Wybrane osoby zaprosimy do kolejnych etapów rekrutacji.
 3. Po nawiązaniu współpracy, wdrożymy Cię w pracę w Akademii i zaproponujemy poprowadzenie pierwszych zajęć :)

Oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższej zgody zapoznałam/em się z treścią Klauzuli Informacyjnej w tym w zakresie dostępu, zmiany, poprawy, sprostowania, usunięcia danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa do wycofania zgody i niniejszym poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj” wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych przeze mnie w załączonym CV danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 427B, 80-309 Gdańsk, KRS 0000561749, NIP 5842742213 (dalej: iSA ) w celu prowadzenia aktualnego i/lub przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez iSA.

Formuła do zawarcia w CV

„W aplikacji na ofertę pracy w postaci CV, prosimy o umieszczenia następującej zgody, z zaznaczeniem zgodnie z udzielonymi zgodami, dla jakich procesów rekrutacji CV może być wykorzystane tj. czy tylko aktualnych czy też przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez iSA, zgodnych z profilem zawodowym Kandydata:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu aktualnych i przyszłych* procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk, al. Grunwaldzka 427B zgodnie z: Rozporządzeniem EU 2016/679 Parlamenty Europejskiego i Komisji Europejskiej z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i art. 22(1) ustawy Kodeks Pracy”
 
"I consent to the processing of my personal data for the purposes of current and future* recruitment processes carried out by infoShare Academy sp. z o.o. based at Gdańsku, al. Grunwaldzka 427B, in accordance with the provisions of: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation „GDPR”) and art. 22(1) of the Labor Code. „

Ogłoszenie archiwalne