Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Trener wewnętrzny

 • Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 14.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Trener wewnętrzny
  Biuro ds. szkoleń i rozwoju
  Departament HR
  (umowa o pracę)

  Numer referencyjny: 12/PGE Obrót S.A./2019

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Prowadzenie szkoleń wynikających z zapotrzebowania zgłoszonego przez Obszary Biznesowe Firmy
  • Rozwijanie  kompetencji pracowników Spółki
  • Aktywny udział w systemowym badaniu potrzeb szkoleniowych
  • Opracowywanie i realizacja programów szkoleniowych z zakresu sprzedaży, produktów, rozwoju kompetencji miękkich, komunikacji, negocjacji
  • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych, skryptów

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (mile widziana ukończona szkoła trenerów)
  • Doświadczenie zawodowe w środowisku biznesowym
  • Znajomość produktów, procedur, regulacji, etc.
  • Bardzo dobra znajomość MS Office
  • Wysoko rozwinięte zdolności dydaktyczne oraz interpersonalne
  • Orientacja komercyjna
  • Innowacyjność biznesowa
  • Entuzjazm, kreatywność, otwartość, chęć ciągłego uczenia się i rozwoju
  • Dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych w Polsce
  • Dobre umiejętności organizacyjne
  • Prawo jazdy kat. B – warunek konieczny

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Wsparcie poprzez szkolenie Train  the Trainer
  • Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy
  • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę
  aplikuj
  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
   
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail:[email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  III.Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
  Prosimy o dopisanie zgody o treści ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach składających się na moją ofertę zatrudnienia przez PGE Obrót S.A. na potrzeby procesu rekrutacji.”