Wartownik - Konwojent

Polskie Radio S.A.O firmie

3 000‐3 500 zł brutto / mies.

Polskie Radio S.A.

aleja Niepodległości 77/85

Warszawa

POLSKIE  RADIO  S.A.

ogłasza rekrutację na stanowisko
wartownik - konwojent
w Dziale Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych Straży Radiowej
Serdecznie zapraszamy Panie oraz Panów do wzięcia udziału w rekrutacji!
 
Miejsce pracy: Warszawa

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 2. terminowe wynagrodzenie miesięczne: 3000-3500 zł brutto,
 3. dodatki do wynagrodzenia,
 4. pracę zmianową w trybie 12/24 i 12/48 lub 24/72
 5. możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 6. miłą i przyjazną atmosferę pracy,
 7. PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w renomowanym towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
 8. bogaty program socjalny (dofinasowanie do wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, bilety do kina i teatru, karta Multisport),
 9. prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,
 10. doskonałą lokalizację przy metrze,
 11. bezpłatny parking.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej/wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • posiadanie dopuszczenia do pracy z bronią,
 • posiadanie aktualnych badań licencyjnych,
 • doświadczenie zawodowe,
 • znajomość przepisów o ochronie osób i mienia,
 • sprawność fizyczna,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • rzetelność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • ochronę i zabezpieczenie obiektów PR S.A. przed przedostaniem się na jego teren osób nieupoważnionych,
 • ochronę obiektów PR S.A. przed bezprawnym filmowaniem, fotografowaniem oraz aktami sabotażu i dywersji,
 • ochronę mienia PR S.A. przed kradzieżą, rabunkiem i dewastacją.
Oferty zawierające CV można składać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj w terminie do 15 lipca 2019 r.
W tytule e-maila prosimy podać dopisek: W-K
Uwagi dodatkowe:
 1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie następującej klauzuli wraz z podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym
i innych załączonych dokumentach, przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85,
00-977 Warszawa, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wartownika-konwojenta, jak również na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

Zostałem/am poinformowany, że:

Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. Dane będą przetwarzane, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, wyłącznie w celach, których dotyczy zgoda. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych i złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Mam prawo odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.

Administrator Danych poinformował mnie, że w sprawach związanych z moimi danymi należy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected]

 

……………..........................………………………………..

(data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)

POLSKIE  RADIO  S.A.

ogłasza rekrutację na stanowisko
wartownik - konwojent
w Dziale Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych Straży Radiowej
Serdecznie zapraszamy Panie oraz Panów do wzięcia udziału w rekrutacji!
 

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 2. terminowe wynagrodzenie miesięczne: 3000-3500 zł brutto,
 3. dodatki do wynagrodzenia,
 4. pracę zmianową w trybie 12/24 i 12/48 lub 24/72
 5. możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 6. miłą i przyjazną atmosferę pracy,
 7. PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w renomowanym towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
 8. bogaty program socjalny (dofinasowanie do wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, bilety do kina i teatru, karta Multisport),
 9. prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,
 10. doskonałą lokalizację przy metrze,
 11. bezpłatny parking.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej/wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • posiadanie dopuszczenia do pracy z bronią,
 • posiadanie aktualnych badań licencyjnych,
 • doświadczenie zawodowe,
 • znajomość przepisów o ochronie osób i mienia,
 • sprawność fizyczna,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • rzetelność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • ochronę i zabezpieczenie obiektów PR S.A. przed przedostaniem się na jego teren osób nieupoważnionych,
 • ochronę obiektów PR S.A. przed bezprawnym filmowaniem, fotografowaniem oraz aktami sabotażu i dywersji,
 • ochronę mienia PR S.A. przed kradzieżą, rabunkiem i dewastacją.
Oferty zawierające CV można składać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj w terminie do 15 lipca 2019 r.
W tytule e-maila prosimy podać dopisek: W-K

Prosimy o zamieszczenie w ofercie następującej klauzuli wraz z podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym
i innych załączonych dokumentach, przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85,
00-977 Warszawa, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wartownika-konwojenta, jak również na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

Zostałem/am poinformowany, że:

Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. Dane będą przetwarzane, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, wyłącznie w celach, których dotyczy zgoda. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych i złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Mam prawo odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.

Administrator Danych poinformował mnie, że w sprawach związanych z moimi danymi należy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected]

 

……………..........................………………………………..

(data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)

Uwagi dodatkowe:
 1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.

Ogłoszenie archiwalne