Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Wartownik - Konwojent

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 06.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  POLSKIE  RADIO  S.A.

  ogłasza rekrutację na stanowisko
  wartownika-konwojenta
  w Dziale Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych Straży Radiowej
  Miejsce pracy: Warszawa
   

  Serdecznie zapraszamy Panie oraz Panów do wzięcia udziału w rekrutacji!

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę za wynagrodzeniem brutto: 2800-3400 zł,
  • bogaty program socjalny (dofinasowanie do wypoczynku, biletów do kina i teatru, wyprawki szkolnej, karty Multisport),
  • prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,
  • doskonałą lokalizację przy metrze.

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej/wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • posiadanie dopuszczenia do pracy z bronią,
  • posiadanie aktualnych badań licencyjnych,
  • doświadczenie zawodowe,
  • znajomość przepisów o ochronie osób i mienia,
  • sprawność fizyczna,
  • dyspozycyjność,
  • wysoka kultura osobista,
  • rzetelność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

  • ochronę i zabezpieczenie obiektów PR S.A. przed przedostaniem się na jego teren osób nieupoważnionych,
  • ochronę obiektów PR S.A. przed bezprawnym filmowaniem, fotografowaniem oraz aktami sabotażu
   i dywersji,
  • ochronę mienia PR S.A. przed kradzieżą, rabunkiem i dewastacją.

  Oferty zawierające CV można składać drogą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania, w terminie do dnia 31.05.2019 r.

  W tytule maila prosimy podać dopisek: W-K

  Uwagi dodatkowe:
  1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
  2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.
  Prosimy o zamieszczenie poniżej klauzuli w ofercie rekrutacyjnej
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wartownika - konwojenta jak również na potrzeby ewentualnych potworzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6-ciu miesięcy.
   
  Zostałem poinformowany/na, że:
   
  Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. Dane będą przetwarzane, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody, w okresie jej ważności, wyłącznie w celach, których dotyczy zgoda. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją określonego celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia. Podanie danych i złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Mam prawo odwołania wyrażonej zgody
  w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.
   
  Administrator Danych poinformował mnie, że w sprawach związanych z moimi danymi należy kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected], tel. 22 645 34 03

  Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.